NK 145 – EIVINDVIK

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #170-54

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EIVINDVIK (Ref#: 2127 , Kilde: KulturNav)

EIVINDVIK - se EVENVIG I YTRE SOGN

---------

EVENVIG I YTRE SOGN (Ref#: 2354 , Kilde: KulturNav)

EVENVIG I YTRE SOGN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Fondevig, i Eivindvig prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postktr.:

Opprettelsesdato ukjent, men stedet er benevnt poståpneri i en fortegnelse fra 1808 over poststeder som skal tildeles nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok).

I portofortegnelsen 1812 og 1816 er navnet EVENVIG, i 1833 EVENVIG I YTRE SOGN, senere EIVINDVIG. Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til EVENVIK, og poståpneriet ble i 1892 flyttet til fastlandet (ved kirken).

Fra 1.5.1901 ble navnet igjen endret, nå til EIVINDVIK. Sirk. 10, 29.3.1901.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen under Lærdal postktr. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.7.1953 igjen under Bergen postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.10.1971 under Førde postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 5966 EIVINDVIK tildelt postnr 5967.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 62 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel 16.12.1858 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5966)
Poståpnere/styrere:
De som først ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1833/34 er attestert av Waage og av Alstrup i 1835.
L. Jørgensen 1.1.1849.
Sogneprest A. Meyer 15.7.1859.
Hans E. Lund midlt. 1.4.1878, fast 1880.
Landh. og ds.eksp. Fredrik Larsen 1.7.1883.
Ds.eksp. Mons M. Haveland 1.4.1893 (f.1852).
Lensm. A. Bredvik 5.3.1902.
Mons M. Haveland kst. 1.4.1907, fast 1.12.1908 (f.1852).
Sigurd M. Haveland 1.8.1921.
Tlf.hj.betj. og ds.eksp. Ansgar Sandal kst. 1.11.1927.
Postsjåfør Nils Arthur Oppedal kst. 1.4.1971 (f.1947).
Posteksp. Berit Jorun Havland Opdal 1.1.1977 (f.1953).
Postm.: Føstepostfullm. Elna Karin Opdal Lund 17.8.1998.
Postm. Jorunn Heidi Svanholm 1.5.2000.

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1861 1866 1877 1894 1901 1909 1914 1917
Spd 24 30
Kr 180 240 340 500 550 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------