NK 145 – EIDSØRA

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1990

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1990
Frimerkeauksjon #190-132

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EIDSØRA (Ref#: 2065 , Kilde: KulturNav)

EIDSØRA - se EIDSØREN

---------

EIDSØREN (Ref#: 2066 , Kilde: KulturNav)

EIDSØREN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Næsset herred, Romsdal fogderi, under Christiansund N. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886 med virksomhet fra 1.7.1886. Sirk. 15, 6.7.1886.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til EIDSØRA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1948 lagt under Molde postkontor. Sirk. 19, 16.6.1948.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk senere status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

6463 EIDSØRA postkontor C, i Molde postområde, ble lagt ned fra 1.10.1990. Ny postadresse: Eidsøra, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Sirk. 25, 10.9.1990.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1887.

(6463)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Knud Nilsen Eidsøren 1.7.1886 (f. 1857). Under tj.perm på amtsting 1899 med lærer J. Petersen som midlt. styrer.
Gårdbr. Kristian Eidsør kst. 15.6.1927 (f. 1891).
Anna Marcelie Eidsør kst. 1.12.1961 (f. 1929).
Lp.bud Torstein Eidsør komb. lp.bud og styrer 1.4.1979 (f.1925).

De første årlige poståpnerlønninger:

1886 1895 1903 1909 1914 1917
Kr 25 100 200 250 300 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------