NK 145 – DRAG I SALTEN

Vinnende bud: kr 95

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-150

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

DRAG I SALTEN (Ref#: 1812 , Kilde: KulturNav)

DRAG I SALTEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Drag, i Tysfjorden herred, Nordland amt, under Bodø postktr., ble underholdt fra 1.1.1902. Sirk. 43, 19.12.1901.

Poståpneriet ble fra 1.4.1936 lagt under Narvik postktr. Sirk. 10, 18.3.1936.

Navnet ble fra 1.7.1938 endret til DRAG I TYSFJORD. Sirk. 24, 14.6.1938.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.10.1975 endret til bare DRAG. Sirk. 35, 17.9.1975.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikkpostboksadressatene under 8270 DRAG tildelt postnr 8271.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved oppr.

(8270)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Jens Ellingsen Drag 1.1.1902.
Adelsten Ellingsen 15.2.1906 (f. 1859).
Tlf.best. Kristen Ellingsen 1.2.1927 (f. 1889, død 23.2.1957).
Ds.eksp. Asmund Ellingen midlt. 23.2.1957, kst. 1.6.1957 (f. 1932).
Birgith Pedersen midlt. 1.5.1958, kst. 1.7.1958, fast 1.8.1959 (f.1940).
Aline Reidun Green midlt. 1.11.1959, kst. 1.2.1969 (f. 1940).
Gunvor Granheim kst. 1.7.1963 (f. 1931).
Res.posteksp. Jarl Arne Bertheussen vikar 1.2.1985 (f. 1957).
Laila Langmo 1.10.1986 (f. 1951).
Marit Nicolaisen 1.7.1991.
Postst. Liv Edvardsen 1.4.1998.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1905, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------