NK 145 – ALVERSTRAUMEN

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1989

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1989
Frimerkeauksjon #190-145

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ALVERSTRAUMEN (Ref#: 15153 , Kilde: KulturNav)

ALVERSTRAUMEN - Se LILLE-BERGEN

---------

LILLE-BERGEN (Ref#: 7171 , Kilde: KulturNav)

LILLE-BERGEN poståpneri, i Hammer prestegjeld, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet for dampfartstiden fra 1.8.1859. Sirk. 15, 23.7.1859.

Poståpneriet ble fra 1.1.1861 flyttet til gården Øvre Tvedt i Alverstraumen annex, og navnet ble samtidig endret til ALVERSUND. Sirk. 1, 24.1.1861.

Fra 1.6.1889 er notert at poståpneriets beliggenhet er på vestsida av Alverstrømmen.

Navnet ble fra 1.10.1919 endret til ALVERSTRAUMEN. Sirk. 54.,3.10.1919. Samtidig ble et nytt Alversund poståpneri opprettet i stedet for brevhuset Tveiten i Alversund.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

5122 ALVERSTRAUMEN postkontor C ble lagt ned 1.5.1989. Ny postadresse: ALVERSTRAUMEN, 5102 ALVERSUND. Sirk. 14, 14.4.1989.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk Lille-Bergen ikke stempel. Alversund fikk datostempel først i 1874 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5122)
Poståpnere/styrere:
Underoffiser Aase 1.8.1859.
Gårdbr. Ole Magnussen 1.1.1861.
Landh. Philip Oehlenbostel (?) 1.1.1862.
Elisa Simonsen i 1879.
Utskiftningsform. K. Geelmuyden i 1881.
Handelsm. Rasmus Johan Rasmussen 1.7.1884 (f. 1843).
Lensm. Hans Daae kst. 5.5.1887.
Handelsm. P. O. Dyrdal 1.6.1889.
Olav Dyrdal 1.10.1892 (f. 1866).
Gjertrud Dyrdal kst. 1.10.1919, fast 1.4.1921 (f. 1886).
Roald Terje Fanebust kst. 1.2.1951, fast 1.11.1951 (f. 1929).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1868 1872 1894 1901 1906 1912 1914 1917
Spd. 12 20 30
Kr 160 200 300 350 400 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------