NK 144 – MISTFJORDEN

Vinnende bud: kr 15

Uvanlig stempel. Grad 6. Defekt merke.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6. Defekt merke.
Frimerkeauksjon #171-53

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MISTFJORDEN (Ref#: 7872 , Kilde: KulturNav)

MISTFJORDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Festvaag, i Bodin herred, Nordland amt, under Bodø postkontor, ble opprettet den 1.7.1913. Sirk. 28, 28.7.1913.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8062 MISTFJORDEN, i Bodø postområde, ble lagt ned fra 1.6.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 8.5.1996.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8062)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Waldemar Johannes Festvaag 1.7.1913 (f.1874, død 2.12.1951).
Ds.eksp. Trygve Arvid Johansen midlertidig fra 1.12.1951, fast 1.5.1952 (f.1922).
Poststyrer Else Anitha Johansen vikar fra 1.4.1981, fast 1.1.1982 (f.1963).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1916, da årlig lønn ble satt til kr 50,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------