NK 1433 – TINGVOLL

Bud nå: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:04
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 12 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #176-30

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TINGVOLL (Ref#: 12928 , Kilde: KulturNav)

TINGVOLL - se THINGVOLD PRÆSTEGAARD

---------

THINGVOLD PRÆSTEGAARD (Ref#: 12891 , Kilde: KulturNav)

THINGVOLD PRÆSTEGAARD var antakelig allerede før 1776 postutvekslingssted. I "Forklaringen til Pontoppidans kart 1785" er stedet benevnt poststasjon. Navnet sees senere i en fortegnelse 1808 over poståpnerier som skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok). Ifølge "Postens historie i Norge" av August Schou var TINGVOLL likevel poståpneri i 1787 (se denne, side 125).

Poståpneriet lå i 1854 på gården Koxvig, 2 minutter fra dampskipsanløps-stedet. Ifølge en eldre poståpnerprotokoll var poståpneriet inntil 1.7.1854 privatfinaniert, da det fra samme dato ble bevilget en poståpner til stedet som ble beskikket med Postamtets skriv av 28.7.1854. Poståpneriet må vel betraktes som offentlig fra da.

Poståpneriet lå ifølge poststedsfortegnelsen 1855 i Thingvold prestegjeld, Nordmøre fogderi, under Christiansund N. postkontor. Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet TINGVOLD.

Fra 7.11.1910 ble det bestemt å flytte poståpneriet til en ny bygning ca 200 meter fra dampskipskaien.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til TINGVOLL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.4.1962 lagt under Sunndalsøra postkontor. Sirk. 5, 5.2.1962.

Fra 1.10.1970 igjen lagt undere Kristiansund N. postområde. Sirk. 28, 27.7.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41. 31.10.1973.

Fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B. Sirk. 12, 24.4.1974.

Status ble fra 1.5.1979 endret til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 303 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6630)
Poståpnere/postmester/styrere:
Prestene var de første som ordnet med posten (navn er ukjente).
En timeseddel fra 1834 er attestert av Bukke, en annen fra 1835 av Thøring (muligens poståpnere da).
Føderådsmann og komm.kass. Anders Andersen Koxvig 28.7.1854.
Frk. Dora Helsing 1.12.1896 (f. 1878).
Margit Skorgevik 16.8.1938 (f. 1909).
Olav Gjøvik 1.5.1968 (f. 1908), til 1.11.1978.
Vikarer fra 1.11.1978.
Postmester Idar Egil Tveit 1.6.1980 (f. 1937).
Postkass. John-Georg Brandtzæg 1.2.1985 (f. 1960).
Poststyrer (vikar) Eva Holthe Bersås 13.5.1985 (f. 1959).
Postmester John-Georg Brandtzæg 1.6.1998 (f. 1960).

De første kjente årllige poståpnerlønninger var i 1854 36 Spd., i 1872 48 Spd., i 1877 kr 240,-, i 1899 kr 400,-, i 1905 kr 450,-, i 1910 kr 650,-, i 1914 kr 700,- og fra 1917 kr 850,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------