NK 1431 – BRUMUNDDAL

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-225

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BRUMUNDDAL (Ref#: 1282 , Kilde: KulturNav)

BRUMUNDDAL - se BRUMUNDALEN

---------

BRUMUNDALEN (Ref#: 1281 , Kilde: KulturNav)

BRUMUNDALEN poståpneri, i Ringsager prestegjeld, Hedemarken fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 3.12.1864 med virksomhet fra 1.1.1865. Sirk. 26, 23.12.1864.

Poståpneriet lå antakelig først på gården Tajet i Veldre annex,og ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postktr. Sirk. 29, 10.12.1885.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet BRUMUNDDALEN.

Fra 1.12.1900 ble poståpneriet flyttet til jernbanestasjonen, og i 1912 flyttet til skomaker Olsens gård.

Navnet ble fra 1.10.1922 endret til BRUMUNDDAL. Sirk. 46, 15.9.1922.

Poståpneriet ble 1.7.1944 omgjort til underpostktr.I. Sirk. 12, 22.5.1944

Omgjort til postkontor fra 1.10.1951. Sirk. 20, 31.8.1951.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk postkontoret status av postkontor A., Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 2380 BRUMUNDDAL tildelt postnr 2381.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble levert i 1867.

(2380)
Poståpnere/styrere/postmestere/postsjefer:
Frihandler Lars Pedersen 1.1.1865.
Stasj.mester W. R. Sanner 1.2.1900.
Stasj.mester G. Sæther 20.3.1904.
Telegrafist A. Opsahl, midlt. 9.9.1911.
Frk. Olava Lindhjem 1.12.1911 (f. 1886).
Laura Grebstad (Jellum) 1.1.1919 (f. 1882).
Postflm.II Michael Granberg (plikt) 1.5.1944 (f.1895).
Posteksp. Oscar Torbjørn Carlsen (plikt) 1.9.1946 (f. 1897).
Posteksp. Trygve Johnsen (plikt) 1.5.1947 (f. 1904, død 3.4.1972).
Avd.sjef III Kjell Per Storbekken 1.8.1972 (f. 1924).
Avd.leder Finn Thorsen vikar 1.8.1987, fast 1.4.1990 (f. 1940).
Postm. Leif Holmen 1.3.1997.
Postm. Leif Holmen 1.5.1998.

De første årlige lønninger:

1865 1869 1872 1874 1876 1878 1881 1886 1894
Spd. 20 32 36 48 60
Kr 360 440 550 600

1904 1909 1914 1917
Kr 800 850 900 1100

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------