NK 1430 – REGIONSYKEHUSET I TROMSØ

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-213

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

REGIONSYKEHUSET I TROMSØ (Ref#: 9836 , Kilde: KulturNav)

REGIONSYKEHUSET I TROMSØ - se SENTRALSYKEHUSET I TROMSØ

---------

SENTRALSYKEHUSET I TROMSØ (Ref#: 10791 , Kilde: KulturNav)

SENTRALSYKEHUSET I TROMSØ underpostkontor II (9000 Tromsø), i Tromsø komm., Troms fylke, under Tromsø postkontor, ble opprettet den 1.10.1965. Sirk. 31, 27.8.1965, og Sirk. 15, 9.5.1966.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret II fra 1.11. 1973 ble benevnt bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.1.1976 endret til REGIONSYKEHUSET I TROMSØ. Sirk. 45, 3.12.1975.

I den mellomliggende perioden ble postnr endret til 9012. Antakelig fra 1.3.1996 ble postnr endret til 9019.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk REGIONSYKEHUSET RITØ nytt postnr 9038 TROMSØ.

(9012 / 9019 / 9038)
Poststyrere:
Underpostkontoret ble først antakelig styrt av reservepersonale fra Tromsø postkontor, fra 1.10.1965.
Poståpner Walter Annaton Schølberg 1.1.1966 (f. 1912).
Posteksp. Laila Pedersen 1.11.1972 (f. 1942).
Postkass. Bodil Gunvor Søreng 1.11.1976 (f. 1950).
Ester Sandør notert postkass. fra 1.1.1984 (f. 1926).
Kirsten Udin som postkass. 1.5.1986 (f. 1958).
Res.postkass. Solveig Solør 1.8.1990 (f. 1959).

---------