NK 143 – FJELBERG

Vinnende bud: kr 67

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-171

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FJELBERG (Ref#: 2674 , Kilde: KulturNav)

FJELBERG - se FJELDBERG

---------

FJELDBERG (Ref#: 2678 , Kilde: KulturNav)

FJELDBERG poståpneri, i Fjeldberg prestegjeld, Søndhordland og Hardanger fogderier, under Bergen postkontor, ble antakelig opprettet ved Kgl.res. 24.10.1836 med virksomhet fra 1.5.1837. Storøen (Stord) ble opprettet samtidig, men navnet Fjeldberg nevnes ikke i nevnte resolusjon eller i sirkulærer da.

I nevnte Kgl.res. bestemmes at det for Statskassens regning skal opprettes en ukentlig bipostrute i Søndhordland og Hardanger fogderier, som settes i forbindelse med poståpneriet på Voss og der med hovedpostruten mellom Christiania og Bergen, videre i forbindelse med poståpneriet på Roaldstvedt og med hovedpostruten mellom Bergen og Stavanger. Det bestemmes også å opprette en bipostrute mellom Skonevik og Storøen i samme fogderi. FJELDBERG ligger i nevnte bipostrute mellom Storøen og Skonevik (nå Stord og Skånevik).

I resolusjonen ble samtidig Finansdept. bemyndiget til å sette opp de nødvendige postgårder og ansette de nødvendige postombærere. Lønnen for de 2 ansettendes "poståpnere" (i Storøen og Fjeldberg som dette antas å være) bestemmes til 4 spd. årlig for hver, og at poståpnerne på Voss og Roaldstvedt får et årlig lønnstillegg på 6 spd. hver.

Ifølge ovenstående mener vi at Fjeldberg må være det andre av de 2 poståpneriene der det skal ansettes poståpner.


FJELDBERG poståpneri er videre tatt med i "Beskrivelse over Norges offentlige brevposter 1838" der poståpneriet har forbindelse til/fra Storøen, og via Skonevig til forbindelsen med hovedruten Stavanger -- Bergen.

Poståpneriet har muligens først vært plassert på den andre siden av Bjoafjorden (ved Udbjoe), men fra 1.11.1854 (da den første poståpner er kjent) var poståpneriet beliggende på ds.anl.stedet Sjøstuen på Fjelbergøy eller Borgundøy.

Ifølge portokart og stedsfortegnelser var navnet i 1848 skrevet FJÆLBERG og fra 1889 FJELBERG.

Poståpneriet ble fra 1.10.1959 lagt under Stord postkontor. Sirk. 23, 22.8.1959.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5459 FJELBERG ble nedlagt fra 3.3.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 5, 2.3.1998.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 69 (levert 1855/6), og fikk tilsendt datostempel 16.12.1858 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5459)
Poståpnere/styrere:
Det er ikke kjent hvem som ordnet med posten før 1.11.1854, da gårdbr. Ole Olsen Nordhuus ble tilsatt.
Kr. Olsen kst. 12.1.1880.
Landh. og ds.eksp. Alex Hald 1.5.1880.
Handelsmann Ole Hansen 1.6.1882.
Simon Olai Johannessen Utne 1.4.1883 (f. 1855). Under flere fravær dekket ved vikariater.
Marie Fjelberg (Døsland) 1.9.1922 (f. 1893).
Abraham Bjellebø midlt. 1.12.1953, kst. 1.3.1954, fast 1.6.1954 (f. 1910).
Tordis Henriette Vik vikar 25.5.1969, kst. 1.7.1969, fast 1.11.1976 (f. 1928).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1836 1854 1886 1897 1902 1910 1917
Spd. 4 18
Kr 96 240 300 350 500

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------