NK 143 – AKKERHAUGEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-113

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AKKERHAUGEN (Ref#: 184 , Kilde: KulturNav)

AKKERHAUGEN - se SEUFDE

---------

SEUFDE (Ref#: 10807 , Kilde: KulturNav)

SEUFDE poståpneri, i Seufde prestegjeld, Nedre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. 22.11.1842, med bipostrute i Skien -- Thelemark -- Kongsberg (-distriktet). Antakelig med virksomhet fra begynnelsen av 1843. (Dept. Skriv i Sirk., 14.7.1843).

Fra poststedsfortegneslen 1848 er navnet endret til SAUDE og fra 1855--1863 skrevet SAUDE I TELEMARK.

Poståpneriet ble fra 1.1.1893 flyttet til dampskipsanløpsstedet Østre Akkerhaugen, og navnet ble da endret til AKKERHAUGEN. Sirk. 37, 17.12.1892.

I desember 1917 ble poståpneriet igjen flyttet, nå til øversiden av elven, nær ds.anl.stedet der.

Fra 1.10.1960 ble poståpneriet lagt under Notodden postområde. Sirk. 27, 20.9.1960.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 3812 AKKERHAUGEN, i Notodden postområde, ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 22.4.1997.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 257 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3812)
Poståpnere/styrere:
Lensm. Simensen notert fra 1843.
P. Sund (Lund ?) kst. Simensens fravær i 1859/60.
Sally Simonsen 1.1.1875.
Karen Simonsen 1.4.1877.
Lensm. N. G. Simonsen 15.1.1889.
Landh. Bjørn Johnsen Akkerhaugen 1.1.1893.
Byggmester Halvor Halvorsen Aase kst. 1.1.1918, fast 1.12.1921 (f. 1887).
Gjermund Bakaas midlertidig fra 9.2.1951.
Einar Furuvold 1.5.1951 (f. 1917).
Gudrun Borgerås 1.12.1984 (f. 1943).
Postkass. Heidi Floten vikar fra 1.4.1985, men G. Borgerås er fortsatt notert som styrer i 1987.

De førstse kjente årlige poståpnerlønninger:

1843 1875 1880 1881 1905 1908 1911 1912 1913 1914
Spd. 36 48
Kr 288 200 250 300 400 450 500 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------