NK 1422 – BREKSTAD

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #194-221

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BREKSTAD (Ref#: 1205 , Kilde: KulturNav)

BREKSTAD - se BRÆKSTAD

---------

BRÆKSTAD (Ref#: 1316 , Kilde: KulturNav)

BRÆKSTAD poståpneri, på anløpsstedet, i Ørlandet prestegjeld, Fosen fogderi, under Trondhjem postktr., ble inntil videre underholdt fra 15.8.1883. Sirk. 17, 11.8.1883.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet BREKSTAD.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt under- postktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.11.1974 status av postktr. B.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 7130 BREKSTAD tildelt postnr 7129.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert ved opprettelsen i 1883.

(7130)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Ds.eksp. Haftor Johansen Svee 15.8.1883.
Kontorist Tobias J. Enstad 1.4.1887.
Sparebank- og herredskass. Simon Viggen midlt. 13.9.1892, fast i 1893 (f. 1865).
Lars J. Olausen 1.10.1936 (f. 1881). Under sykefravær 9.2.1942 -- beg.av 1943 med Asbjørn Berg som vikar.
Lorein Flatnes vikar 1.8.1946.
Martin Fredagsvik 1.4.1947 (f. 1899).
Poståpner Odd Kristian Dyrkorn 1.1.1967 (f. 1923).
Poståpner Arnfinn Sandvik kst. 1.2.1972 (f. 1927)
Postm. Arnold Meier Lein 1.2.1981 (f. 1921).
Poststyrer Kjell Birger Hanstensen vikar 1.9.1983, fast 1.12.1985 (f. 1943).
Postm.vikar Nils Skogen 1.6.1995.
Postmester Nils Skogen 1.8.1997.
Postmester: Poststyrer Gunnar Dybvik, Bjugn, fra 10.6.1998.

De først kjente poståpnerlønninger:

1883 1886 1889 1896 1906 1917
Kr 120 200 400 800 1000 1300

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------