NK 142 – SKØYEN

Vinnende bud: kr 16

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-116

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKØYEN (Ref#: 11367 , Kilde: KulturNav)

SKØYEN - se TYDSKESTRANDEN

---------

TYDSKESTRANDEN (Ref#: 13361 , Kilde: KulturNav)

TYDSKESTRANDEN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Vestre Agers prestegjeld, Ager og Folloug fogderi, under Kristiania postkontor, ble opprettet den 1.8.1874. Sirk. 12, 27.8.1874.

Ifølge en eldre poståpnerprotokoll hadde stasjonsmesteren på stedet allerede fra 1.1.1874 en årlig betaling av 12 Spd. for å besørge utdeling av brev og aviser til folk som bodde i nærheten av stasjonen.

Navnet ble fra 1.8.1878 endret til BYGDØ. Sirk. 20, 18.7.1878.
Nåværende BYGDØY postkontor C ble opprettet som poståpneri først fra 1.1.1919, se dette oppslagssted!

Fra 15.11.1902 ble det ordnet en søknedaglig befordring av post til/fra Norsk Folkemuseum.

Fra 1.5.1903 ble navnet endret til SKØIEN. Sirk. 12, 20.3.1903.

Fra 1.10.1921 endret til SKØYEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.1.1955 omgjort til underpostkontor I. Sirk. 27, 8.12.1954.

Fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet omgjort til postkontor B. Sirk. 41, 3.10.1973.

Ved ny omorganisering av Oslo postdisikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo Vest postregion (Majorstua). Sirk. 1, 10.1.1989.

I forbindelse med flytting fra lokaler i Solligata til nye lokaler på Skøyen endret postomdeling SOLLI navnet til postomdeling SKØYEN fra 7.6.1999. Kilde: Brev til Postmuseet av 28.5.1999 fra overpostbetjent drift, Magne Dahlberg.

Datostempel av 1-rings vanlig type med stenskrift bokstaver ble tilsendt poststedet først i 1876.

Poståpnere/styrere/postmestere:
Stasj.mester Edv. Olsen 1.8.1874.
Stasj.mester Johan A. Nielsen 1876.
Stasj.mester Hans Christoffersen Mørch 1.2.1878 (f. 1852). Einar Mørch kst. under sykdom i 1899/1900.
Stasj.mester M. S. Gade 1.9.1900 (f. 1854, død 1918).
Postfullm.I Alfred Magnor Aspelund 1.4.1955, fast 1.10.1958 (f. 1902).
Postkass.III Bergljot Marsten Kindingsland 16.8.1965 (f. 1917). Til 17.4.1967.
Vikarer fra 17.4.1967.
Avd.sjef III Magne Lyder Nordby 1.6.1967 (f. 1925).
Avd.sjef Cato Hammer 1.11.1972 (f. 1921).
Postmester Audun Håkon Andreassen 1.10.1976 (f. 1916).
Postmester Kitty Evelyn Kristiansen 1.9.1983 (f. 1930).
Postmester Tove Kristiansen 1.3.1994.
Poststyrer (vikar) Inge-Harald Hansen fra 6.11.1995.
Postmester (vikar) Rolf Johan Thuv fra 1.1.1996.

De første årlige poståpnerlønninger:

1.1.1874 1.8.1874 1877 1884 1886 1893 1898 1912 1914 1916
Spd. 12 24
Kr 160 240 300 500 700 850 1000 1300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.


BYGDØY postkontor C (Oslo 2) ble opprettet som poståpneri fra 1.1.1919. Poståpneriet lå i Aker herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor i landpostruten nr 92 Kristiania--Bygdøy. Sirk. 62, 17.12.1918.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Omgjort til underpostkontor II fra 1.11.1966. Sirk. 39, 15.11.1966.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret II fra 1.11.1973 benevnt bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, som fra 1.1.1977 ble omgjort til postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret C fra 1.1.1989 lagt under Oslo Vest postregion (Majorstua). Sirk. 1, 10.1.1989.

Poståpnere/styrere:
Fru Elisa Berg 1.1.1919 (f. 1873).
Marit Berg, kst. 1.4.1920 (f. 1902).
Gudveig (Jansen) Verle 1.1.1927 (f. 1904).
Agnes Røen kst. 16.1.1942, (f. 1904). Hun hadde tjenestefri i 1 år fra 1.4.1944 med Trine Stranger og Ruth Spernæs som midlertidige styrere. Agnes Røen sluttet 12.5.1945.
Gudveig Verle tilbake fra 12.5.1945 da hun igjen overtok som poståpner.
Poståpner Håkon Martin Kjernli 1.8.1967 (f.1921).
Postkass.IV Normann Bratteberg 1.1.1975 (f. 1953).
Posteksp. Stein Kristian Jacobsen 1.6.1977 (f. 1951).
Posteksp. Nagalingam Yaaharajah 1.9.1980 (f. 1947).
Posteksp. Arnfinn Løvsletten vikar fra 1.11.1980 (f. 1952).
Postkass. Jon Birger Baisgård 1.12.1981 (f. 1931).
Poststyrer Terje Kværhellen 1.2.1991 (f. 1961).
Poststyrer Torill Anita Frogner Cameron 1.11.1997.
Poststyrer Åshild Kristiansen 1.5.1998.
Poststyrer (vikariat) Arnold Malvin Stakvik 1.2.1999.

Poståpneriet fikk datostempel ved opprettelsen i 1919, av sveitsertypen med lukket stjerne.

I 1919 ble årlig poståpnerlønn satt til kr 600,-. I 1920 ble lønnen øket til kr 900,-.

(Bygdøy er imidlertid kjent som poststedsnavn langt tilbake i tiden. Det nåværende Skøyen postkontor hadde navnet Bygdøy i nesten 25 år, fra1878 til 1903 før Tydskestranden).

---------

SKÖYEN (Ref#: 15894 , Kilde: KulturNav)

SKÖYEN - Se TYDSKESTRANDEN

---------