NK 141 – TITRAN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #193-14

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TITRAN (Ref#: 12945 , Kilde: KulturNav)

TITRAN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Frøien herred, Fosen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 24.1.1898. Sirk. 3, 27.1.1898.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7268 TITRAN ble lagt ned fra 7.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 8, 20.3.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7268)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. A. N. Gaustad 24.1.1898 (f. 1847).
Asbjørn Gaustad 1.7.1920 (f. 1889).
Isak M. Gaustad 1.12.1939 (f. 1907).
Vikarer fra 1.10.1977.
Liv Gudrun Burø kst. 1.3.1978 (f. 1939).
Poststyrer (vikar) (deltid) Elisabeth Hakkebo fra 1.1.1995.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1902 kr. 200,-, fra 1904 kr 300,-, fra 1908 kr 500,-, fra 1916 kr 700,- og fra 1917 kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------