NK 141 – SØRLAVANGEN

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1967

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1967
Frimerkeauksjon #193-44

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SØRLAVANGEN (Ref#: 12673 , Kilde: KulturNav)

SØRLAVANGEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Lavangen, i Trondenes herred, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.1.1897. Sirk. 53. 21.12.1896.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Poståpneriet SØRLAVANGEN ble lagt ned fra 1.10.1967. Sirk. 31, 21.8.1967. Ny postadresse: 9440 EVENSKJER. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Poståpnere:
Gårdbr. og ds.eksp. Johan Mikkelsen 1.1.1897.
Gårdbr. og ds.eksp. Jentoft R. Johansen 11.2.1897.
Gårdbr. og ds.eksp. Edvard Samuelsen 10.6.1913 (f. 1857).
I 1927 var stedet trolig styrt av vikarer fra Harstad postkontor.
Gårdbr. og ds.eksp. Eyvind Samuelsen kst. 1.1.1929 (f. 1890).
Ds.eksp. Eilif Emil Meier Samuelsen midlertidig fra 6.1.1955, kst. 1.7.1955, fast 1.7.1956 (f. 1922, død 21.10.1957).
Roald Johannes Samuelsen 3 mndr prøvetjeneste fra 23.4.1958, kst. 1.8.1958, fast 1.1.1960 (f. 1919).

Poståpneren var ulønnet av Pv. i de første 3 år.

De første årlige poståpnerlønninger deretter:

1900 1908 1912 1913 1917
Kr 50 100 150 200 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------