NK 141 – SALHUS

Vinnende bud: kr 23

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-120

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SALHUS (Ref#: 10450 , Kilde: KulturNav)

SALHUS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Hammer prestegjeld, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 30.9. og 2.12.1876, med virksomhet fra 1.1.1877. Sirk. 23, 6.12.1876.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5086 SALHUS, i Bergen postområde, ble lagt ned fra 15.4.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 8, 29.3.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk SALHUS nytt postnr 5107.

Poststedet fikk først i 1886 tildelt datostempel av 2-rings vanlig type.

(5086 / 5107)
Posståpnere/styrere:
Handelsm. og komm.kass. Andreas Askildsen Røskeland 1.1.1877.
Thea Røskeland 9.4.1890.
Tingvært Oliver Johannesen Fosmark 15.5.1891 (f. 1850).
Telefonbest Sønneva Fossmark 1.10.1921 (f. 1880).
Margot Johansen Koppen (Nilsen) (f. 1909). Var syk i tiden 29.11.1958-- 31.12.1959. Deretter tjenestefri ut året 1960.
Sigrid Else Hornes midlertidig fra 1.1.1960 (f. 1928).
Poståpner Osvald Berg 1.12.1961 (f. 1912).
Poståpner Jenny Hope Vikene 1.7.1963 (f. 1918).
Poståpner Sigrid Else Hornes 1.9.1966 (f. 1928).

De første årlige poståpnerlønninger:

1877 1880 1895 1902 1905 1908 1911 1914 1917
Spd. 12
Kr 72 150 250 350 500 600 650 800

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------