NK 141 – MOI

Vinnende bud: kr 32

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-173

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MOI (Ref#: 7938 , Kilde: KulturNav)

MOI - se HOUGLAND

---------

HOUGLAND (Ref#: 4876 , Kilde: KulturNav)

HOUGLAND ved Moi er i posthistorien benevnt poståpneri før 1714 av hensyn til Soggendal og Egersunds brev. Om poståpnere nevnes ingen før Theophious Schanche i 1792, men uten lønn av postkassa. Historien beretter videre at HOUGLAND I LIKNÆS ikke var anført i 1753, men at gården eksisterte i alle fall i 1784.

HOUGLAND er også anført som poståpneri 1785 i "Forklaringen til Pontoppidans kart".

Det finnes altså ingen bekreftelse på når Hougland ble poståpneri, men antakelig skjedde det før 1785, og at det muligens ikke var offisielt før 1808. Da er navnet med i en postal fortegnelse over poståpnerier som skal forsynes med nytt segl grunnet kongeskifte (Christian VII døde Frederik VII overtok).

I postkartet 1816 er navnet endret til MOY og i 1833 til MOI (MOY). Fra poststedsfortegnelsen 1848 er navnet endret til LUNDE poståpneri, i samme prestegjeld, Jæderen og Dalane fogderi. Fra 1849 er navnet skrevet LUNDE (MOI) og fra 1863 ble dette endret til LUNDE I DALANE.

Navnet ble fra 1.1.1884 endret til MOI poståpneri. Sirk. 26, 14.11.1883.

Poståpneriet ble fra 1.7.1888 overført fra Stavanger til Flekkefjord postdistrikt (eksp). Sirk. 16, 25.6.1888.

Fra 1.7.1905 lagt under Egersund postdistrikt. Sirk. 29, 21.6.1905.

Poståpneriet flyttet trolig til jernbanestasjonen i 1906.

Ble igjen fra 1.1.1973 lagt under Flekkefjord postområde. Sirk. 39, 6.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Status ble fra 1.7.1982 endret til postktr. B. Sirk. 23, 23.6.1982.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4460 MOI tildelt postnr 4465.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 186 (ca 1855/56) og fikk datostempel (med tekst LUNDE) i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver. 2-rings vanlig stempel (med tekst MOI) ble tilsendt i 1883.

(4460)
Poståpnere/styrere/mestere:
Dem som ordnet med posten før Theophious Schanche fra 1792 (?), er ukjente.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Sigbjørnsen, som muligens var poståpner.
S. A. Salvesen i 1848.
S. O.Salvesen i 1875, som muligens også er allias lensmann og gårdbr.
Osmund Salvesen 15.5.1876 (f.1844).
Salve Andreas Salvesen 18.6.1903 (f.1881).
Kristine Marie Reigstad 1.7.1950 (f.1906).
Poståpner Martin Ingulf Akselsen 1.12.1973 (f.1915).
Postkasserer Helge Bjelland 1.1.1983 (f.1948).
Postmester Helge Bjelland 1.5.2001 v/Moi posthandel.

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1848 1866 1881 1887 1898 1901 1907 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 36
Kr 160 200 350 450 550 600 700 750 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------