NK 1356 – SJØVEGAN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #190-210

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SJØVEGAN (Ref#: 10914 , Kilde: KulturNav)

SJØVEGAN - se SØVEIEN

---------

SØVEIEN (Ref#: 12742 , Kilde: KulturNav)

SØVEIEN poståpneri, ved Salangen kirke, i annex til Ibestad prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt ved dampskipsanløpsstedet for D/S "Tromsø" v/Sirk. 25, 29.11.1867.

Fra 1.7.1890 ble det opprettet en ukentlig bipost ved gående bud mellom Søveien (nå: Sjøvegan) og Bardo poståpnerier. Sirk. 20, 25.6.1890.

Fra 1.10.1902 ble poståpneriet lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24.9.6.1902.

Navnet ble i 1908 endret til SJØVEGAN v/Sirk. 27, 20.5.1908.

Fra 1.11.1911 endret til SJØVEIEN. Sirk. 66, 17.12.1910.

Fra 1.10.1937 igjen endret til SJØVEGAN. Sirk. 33, 10.9.1937.

Poståpneriet ble fra 1.5.1965 lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 19, 12.5.1965.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor C, Sirk 12, 24.4.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemnet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 9350 SJØVEGAN tildelt postnr 9355.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel levert før 1872 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9350)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Handelsm. Henriksen notert fra 1867.
Gårdbr. Ole Henriksen notert fra 1884.
Dorthea Henriksen 1.1.1908.
Furér Sigurd Prytz 1.9.1916 (f. 1881).
Sofus Arctander Balsnes 1.8.1918 (f. 1889).
Ole Mikal Alvestad 1.7.1952 (f. 1921).
Postkass.V Roger Charly Pedersen 1.6.1983 (f. 1956).
Posteksp. Ellen Lise Woll 1.1.1986 (f. 1957).

Poståpneren var ulønnet av Pv. i 1867.

De først kjente årlige lønninger var i 1880 kr 80,-, i 1885 kr 120,-, i 1887 kr 180,-, i 1896 kr 500,-, i 1903 kr 600,-, i 1906 kr 700,-, i 1913 kr 800,-, i 1914 kr 900,- og fra 1917 kr 1.100,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------