NK 1351 – SKIBOTN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-214

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKIBOTN (Ref#: 11048 , Kilde: KulturNav)

SKIBOTN - se SKIBOTTEN

---------

SKIBOTTEN (Ref#: 11049 , Kilde: KulturNav)

SKIBOTTEN poståpneri, i Lyngen herred, Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble fra 1895 bestemt å underholdes i markedstiden fra mars til november, for den post som kunne sendes til stedet med dampskip. Sirk. 7, 11.3.1895.

I 1896 ble det bestemt at poståpneriet skulle underholdes i januar, mars og november. Sirk. 39, 23.12.1895.

Navnet ble, antakelig fra 1896, endret til SKIBOTN.

Fra 1899 ble det bestemt at poståpneriet hvert år skulle være i virksomhet under markedstiden i januar, mars og november måned. Sirk. 34, 29.9.1898.

Fra 1.10.1909 ble poståpneriet underholdt hele året. Sirk. 53, 30.9.1909.

Poståpneriet ble fra 1.11.1909 utvekslingskontor for mellomrikspostruten Lyngen -- Skibotn -- Karesuando. Sirk. 55, 7.10.1909.

Poståpneriet var grunnet krigstilstanden evakuert fra ultimo 1944. Virksomheten ble gjenopptatt fra 30.6.1945. Sirk. 14, 14.7.1945.

I 1956 ble det opprettet en ny mellomriksrute mellom Norge og Finland om sommeren over Skibotn -- Kilpisjärvi med vanlig og rek.post. Sirk. 9, 11.4.1956.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk., 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SKIBOTN nytt postnr 9143.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9048 / 9143)
Poståpnere/styrere:
Komm.kass. Ole Hagevold, som også var poståpner i Lyngen, styrte poståpneriet fra 1.3.1895.
Alberta Rasch (Georgsen) 1.10.1909 (f. 1889).
Karen Elise Rasch Georgsen 1.5.1950 (f. 1921).
Landpostbud Oddvar Rykkje Oteren 1.3.1988 (muligens kombinert styrer/landpostbud).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1896 kr 50,-, i 1909 kr 100,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------