NK 1329 – KROKELVDALEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-92

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KROKELVDALEN (Ref#: 6302 , Kilde: KulturNav)

KROKELVDALEN underpostkontor III, i Tromsø komm., Troms fylke, Tromsø postområde, ble opprettet den 11.12.1972. Sirk. 1, 4.1.1973.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble underpostkontoret III benevnt bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.1.1979 ny status av postkontor B. Sirk. 2, 16.1.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk posstboksadressatene under postkontoret 9022 KROKELVDALEN tildelt postnr 9288 TROMSØ.

(9022)
Styrere/postmestere:
Div.reserver 11.12.1972.
Dagmar Laila Engstad midlt. tilsatt 1.7.1975 (f. 1951).
Håkon Arnestad 1.1.1979.
Vikarene Geir Solberg, Kari Sandberg, Oddbjørg L. Borch med flere, fra 19.6.1979 til 1.11.1980.
Postkass. Wenche Johnsen 1.11.1980 (f. 1949).
Postkass.D Dagmar Laila Engstad 1.3.1985 (f. 1951).

---------