NK 1327 – BRUVIK

Vinnende bud: kr 20

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-224

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BRUVIK (Ref#: 1296 , Kilde: KulturNav)

BRUVIK - se BRUDVIK

---------

BRUDVIG (Ref#: 1274 , Kilde: KulturNav)

BRUDVIG poståpneri, i Brudvig prestegjeld, Nordhordland fogderi, under Bergen postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.7.1870. Sirk. 12, 20.6.1870.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet BRUVIK.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt poståpneriet først i 1876.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5247 BRUVIK ble nedlagt fra 30.6.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 4.6.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk BRUVIK nytt postnr 5285.

(5247 / 5285)
Poståpnere/styrere:
Handelsmann Hamre 1.7.1870.
Kasserer P. Treschow Hansen 1.10.1877.
Sogneprest W. P. Bull 1.7.1881.
Handelsm. Anders Olsen Hetlevik 15.11.1882 (f. 1842).
Handelsm. Ludvik Andersen Hetlevik 1.4.1921 (f. 1872).
Tlf.styrer Ludvik L. Hetlevik midlt. 12.3.1942, fast 1.10.1942 (f.1908).
Johanna Maria Heklan kst. 1.6.1972 (f. 1917).
Posteksp. Elisabeth Bratholmen 1.3.1986 (f. 1956).
Berta Katle vikar 1.6.1986 (f. 1932).
Postst.vikar Hildegunn Mo 1.1.1998.

Årlig poståpnerlønn var i 1870 8 spd. fra 1876 20 spd. og fra 1885 160 kr., i 1897 kr 200,-, og i 1907 kr 350,-.

---------