NK 1327 – BRØNNØYSUND

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-227

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BRØNNØYSUND (Ref#: 1327 , Kilde: KulturNav)

BRØNNØYSUND - se SØMNÆS I HELGELAND

---------

SØMNÆS I HELGELAND (Ref#: 12564 , Kilde: KulturNav)

SØMNÆS I HELGELAND er nevnt i posthistorien som postgård allerede i 1720-årene. Posten over land gikk fra Trondhjem over land gjennom Stjørdal og Namdal til postgården Kjerstad og derfra med båtpostrute til postgårdene Sømnes -- Salhus ved Brønnøysund.

Historien forteller videre at det etter forordningen av 1758 skulle tilsettes poståpnere bl.a. i SØMNÆS I HELGELAND. Poståpneriet ble antakelig opprettet da, men er seinere likevel nevnt som en av de 90 postgårdene som myndighetene hadde tatt ut før 1787.

Opprettelsen som offentlig poståpneri kan derfor ikke bekreftes.
(Et annet Sømnæs poståpneri ble opprettet i 1880 og lagt ned i 1964).

I Postmuseets første fortegnelse (1808) over poststeder som skal tildeles nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VIi overtok), er navnet endret til BRØNØE, i samme prestegjeld, Søndre Helgeland fogderier, og antakelig lagt under Nordland postcontoir (opprettet 1804). Ca 1866 under Namsos postkontor.

I portofortegnelsen fra 1889 er navnet skrevet BRØNNØ.

Fra 15.12.1908 endret til BRØNNØY. Sirk. 6, 13.2.1908.

Poståpneriet fikk fra 1.7.1911 status av postkontor. Sirk. 35, 14.6.1911.

Navnet ble fra 1.10.1922 endret til BRØNNØYSUND. Sirk. 46, 15.9.1922.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble postkontoret benevnt postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved etablering av postnummersystemet fra 18.3.1968 fikk postboksadressatene under 8900 BRØNNØYSUND tildelt postnr 8901.

Datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver ble tilsendt i 1858, men ca 1855/56 ble nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 36.

(8900)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
De første som ordnet med posten, er ukjente.
Ifølge historien ble proprietær Østen Angel tilsatt poståpner i 1778 og innehadde stillingen til sin død i 1793.
Da overtok hans enke fram til ca 1805.
Senere er notert sognepresten Rasmus Kjerschow fra ca 1805.
En timeseddel fra 1834 er testert av Walseth som muligens var poståpner. Kirkesanger O. M. Andersen 1850.
Anton Nicolai Andersen 18.3.1865.
Johan Marstrander kst. i 1871, men grunnet sykdom fungerte telegrafist Olsen fra 22.2.1874.
Ds.eksp. Hans Gotaas 1.10.1883. Han hadde tjenestefri i 3 mndr i 1884. Johan Steen midlertidig kst. i denne perioden.
Elisa Gotaas 17.10.1895 (f. 1865). Ble beskikket postmester 1.7.1911. Grunnet sykdom ble stedet styrt av posteksp. Otto Hultin i 3 mndr fra februar 1919 og i 6 mndr fra 1.12.1920. Gotaas sluttet 1.6.1925.
Ella Olsen som midlertidig styrer 1.6.1925.
Posteksp. Christoffer Ambrosius Aasland 1.9.1925 (f. 1880), tiltrådt 21.9.1925 med Ella Olsen som midlertidig styrer.
Postfullm. Sverre Gustav Stolpe 5.12.1950 (f. 1893). Under sykdom fra 4.2.1952 styrt av postfullm.I Johannes Alme (f. 1902). Sverre Gustav Stolpe døde 29.10.1959.
Avd.sjef II Johan Hvammen 1.2.1960.
Kontorsjef Kjell Johan Fåkvam 1.8.1982 (f. 1925).
Avd.leder Arvid Torbjørn Nicolaisen 1.11.1983 (f. 1923).
Avd.leder Hans Karl Karlsen vikar fra 1.4.1989 (f. 1945).
Postmester Hans Arne Ebbesen 1.2.1999.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1872 1874 1876 1880 1886 1902
Spd. 44 64 100 140
Kr 800 1000 1200

Ved overgang til postkontor i 1911 ble årlig lønn satt til kr 2.000,- + kr 670,- til kontorhold og kr 200,- i uvisse inntekter.

---------

BRÖNNÖYSUND (Ref#: 15708 , Kilde: KulturNav)

BRÖNNÖYSUND - Se SØMNÆS I HELGELAND

---------