NK 1315 – SANDTORG

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1999 , LP. Dette er gamle Gausvik.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1999 , LP. Dette er gamle Gausvik.
Frimerkeauksjon #186-122

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SANDTORG (Ref#: 10603 , Kilde: KulturNav)

SANDTORG - se SANDTORVHOLM

---------

SANDTORVHOLM (Ref#: 10606 , Kilde: KulturNav)

SANDTORVHOLM har trolig vært et privatdrevet poststed allerede siden ca. år 1800, men ble nedlagt i noen år, og senere gjenopprettet.

SANDTORVHOLM poståpneri på handelsstedet med samme navn i Trondenæs prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi (antagelig under Nordland postktr. ble opprettet v. Regjeringsskriv til Politidept. av 12.6.1818. Det bestemmes videre om opprettelse av en bipost derfra til Throndenæs og Sørsand, mot tidligere fra Ibestad.

I brev fra Nordland postkontor i 1819 til Brønøe poståpneri, nevnes i forbindelse med oppr. av Sandtorvholm poståpneri at den utgående bipost derfra til Throndenæs gjør at Sørsand poståpneri da blir overflødig. Sørsand ble dermed trolig nedlagt.

Navnet ble antagelig i tiden 1855 - 1863 endret til SANDTORV, lagt under Namsos postkontor fra 1866 og under Tromsø postkontor fra 1.10.1868.
Fra 1.10.1902 ble poståpneriet lagt under Harstad postkontor, jf. sirkulære 24 av 9.6.1902. Fra 1908 ble navnet endret til Sandtorg, jf. sirkulær 27 av 20.5.1908.

9434 Sandtorg poståpneri ble nedlagt 1.7.1969, jf. sirkulære 14 av 26.4.1969

I følge "Filatelistika" hadde poststedet først kassasjonsstempel av tre-rings type nr. 255 og fikk tildelt datostempel 20.1.1859 av 1-rings type med antikva eller stenskrift bokstaver.

(9434)
Poståpnere
---------------
Den første poståpner i ca. 1800 var trolig gjestgiveren Christian Klæboe.
En timeseddel fra 1834 er testert av av R. Christensen, som trolig var poståpner. I 1847 sees C. P. Christensen å være poståpner.
Telegrafist Aslaksen 1.10.1869 - Handelsmann Gotaas i 1883 (i Sandtorv)- Charlotte Gotaas 31.10.1885 - I 1889 bestyrt i 3 - 6 mnd av Mads Sørensen på Chralotte Gotaas vegne.
Handelsmann O. Gotaas 17.11.1892 - M. Sørensen 4.6.1909 (f. 1836)
Handelsmann Adolph Nicolai Gotaas 14.10.1918 (f. 1853)
Ds.eksp. og sersjant Hj. Rande, kst. 1.8.1827
Ds.eksp. Reidar Torbergsen, kst. 16.11.1929 (f. 1901, d. 11.6.1954)
Ds.eksp. Anna Torbergsen, midlt. 11.6.1854 (f. 1911)
Ved nedleggelsen ble hun tilsatt ved Gausvik poståpneri.

Den første kjente årlige poståpnerlønnen var 1847: 12 Spd, 1866: 30 Spd, 1873: 60 Spd, 1889: 340 kr, 1893: 500 kr.

Fra 1.7.1917 ble det også gitt et midlertidig dyrtidstillegg med 50 % av daværende lønn.

---------

SANDTORG (Ref#: 10604 , Kilde: KulturNav)

SANDTORG (9430) - se GAUSVIK I SENJEN

---------

GAUSVIK I SENJEN (Ref#: 3374 , Kilde: KulturNav)

GAUSVIK I SENJEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Gausvik, i Trondenes herred, Tromsø amt, under Tromsø postktr., ble underholdt fra 1.10.1900. Sirk. 39, 26.9.1900.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postktr. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet GAUSVIK I SENJA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1924 endret til GAUSVIK. Sirk. 55, 8.12.1923.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

9430 GAUSVIK flyttet fra 1.10.1996 og endret samtidig navn til SANDTORG. Ny postadresse blir dermed 9430 SANDTORG. Sirk. 23, 12.9.1996.

Postkontoret 9430 SANDTORG ble lagt ned fra 1.10.1999. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 25.8.1999.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9430)
Poståpnere/styrere:
Fabr.best. H. Fredriksen 1.10.1900.
Gårdbr. og ds.eksp. Anders Hansen 15.5.1906 (f. 1854).
Gårdbr. og ds.eksp. A. Haugen 1.8.1925 (f. 1892). Under tj.fri fra 25.4.1947 og 1.11.1947 til 1.5.1948 med Arnfinn Haugen som midlt. styrer, deretter under tj.fri med Aud Haugen (gift Nylund i 1949) siom midlt. styrer.
Arnfinn Haugen midlt. i 1 år 1.5.1952. Vikarierte til 1.8.1953.
Aud Haugen-Nylund under ledighet 1.8.1953, kst. 1.1.1954 , fast 1.1.1956 (f. 1924).
Poståpner Anna Torbergsen 1.7.1969 (f. 1911).
Lucie Haugen kst. 1.11.1970 (f. 1928).

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1903, da årlig lønn ble satt til kr 300,-, fra 1908 kr 450,-, fra 1913 kr 500,-, fra 1914 kr 550,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------