NK 1308 – BØ I TELEMARK

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #194-229

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BØ I TELEMARK (Ref#: 1475 , Kilde: KulturNav)

BØ I TELEMARK - se BØ I THELEMARK

---------

BØ I THELEMARK (Ref#: 1477 , Kilde: KulturNav)

BØ I THELEMARK poståpneri, i Bø prestegjeld, Nedre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble offentlig opprettet ved Kgl.res. 13.5.1835, med ukentlig postgang fra Skien gjennom Holden, Bø, Siljord til Hvidesø.

Navnet er senere skrevet BØ I TELEMARKEN.

Fra 1.10.1921 endret til BØ I TELEMARK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk poståpneriet fra 1.11.1973 status av postkontor C, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.11.1977 status av postkontor B, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 3800 BØ I TELEMARK tildelt postnr 3833.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 38 og fikk tilsendt datostempel 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3800)
Poståpnere/mestere:
En timeseddel fra 1835 er attestert av M. S. Kjortdahl som var mulig poståpner på den tiden. (På Kleppen..
Klokker Søren Rollefsen (Storoddinjen) 1845. (Skolen på Gauteknapp.)
Furér Hoff 15.2.1863.
Lensm. Chr. Holm 1.12.1869.
Lensm. Nils Gjermundsen Grivi 15.5.1871. (På gården Grivi.)
Overrettsakf. G. N. Grivi kst. 22.9.1894, fast 2.11.1894.
Lærer Erik Sanda kst. 15.10.1913 (f. 1876).
Eivind Bakås 1.10.1942 (f. 1917).
Res.posteksp. Sanda vikar fra 1.4.1943.
Olav K. Folkedal midlertidig fra 5.4.1943.
Peder P. Hindahl 15.10.1943 (f. 1891).
Erik Sanda 11.7.1945 (f. 1875).
Gjermund Bakås midlertidig fra 1.12.1946.
Bjarne Birger Sanda 1.1.1950 (f. 1908). Med poståpner Toralf Haugan midlertidig under sykdom fra 31.7.1950.
Poståpner Asbjørn Simon Josefson 1.5.1970 (f. 1934).
Knut Olaf Lia (vikar) fra 1.2.1998.
Postmester Marianne Hodne 1.1.2001.

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1835 1845 1866 1875 1888 1898 1905 1909 1913 1914 1917
Spd 4 24 36 44
Kr 280 500 600 700 800 900 1100

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------