NK 1293 – BUD

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-198

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BUD (Ref#: 1344 , Kilde: KulturNav)

BUD - se BOD

---------

BOD (Ref#: 979 , Kilde: KulturNav)

BOD poståpneri, på handelsstedet Viken, i Viken prestegjeld, Romsdal fogderi, under Molde postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 1.9. og 22.12.1858, med virksomhet fra 15.2.1859. Sirk. 1,3.2.1859.I poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til BUD.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet endret til underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble sendt den 5.3.1859.(6430)

Poståpnere/styrere:

Landh. Michael Widt 15.2.1859.

Landh. Jens Olaus Olsen 15.4.1864.

Handelsm. Anders Bjørseth 15.9.1886, fast 7.1.1887 (f. 1850).

Riborg Bjørseth 1.10.1921 (f. 1897).

Johan Solhjell vikar fra 12.9.1950. R. Bjørseth sluttet 5.12.1951.

Ole Berner Borgestad (Borgestrand?) midlertidig fra 6.12.1951, fast 1.12.1952 (f. 1922). Tjenestefri i 1 år fra 1.3.1960 med vikarer.

Poståpner Olav Moen 1.4.1964 (f. 1917).

Postkass. Ingrid Magny Skutholm Åsheim 1.8.1981 (f. 1944).De første årlige poståpnerlønninger:1859 1866 1888 1895 1901 1906 1910 1913 1914 1917

Spd 12 20

Kr 200 320 400 450 550 600 650 700Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------