NK 128 – LOFTHUS

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:12
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-85

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LOFTHUS (Ref#: 7318 , Kilde: KulturNav)

LOFTHUS - se ULLENSVANG

---------

ULLENSVANG (Ref#: 13485 , Kilde: KulturNav)

ULLENSVANG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Lofthus, i Kinservig prestegjeld, Hardanger og Voss fogderier, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 1.9. og 22.12.1858, med virksomhet fra 1.3.1859. Sirk. 1, 3.2.1859.

Navnet ble fra 1.10.1883 endret til LOFTHUS. Sirk. 21, 30.9.1883.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Odda postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret LOFTHUS nytt postnr 5781. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 5781 LOFTHUS tildelt postnr 5787.

Datostempel av 1-rings vanlig type med stenskrift bokstaver ble tilsendt den 2.6.1860.

(5774 / 5781)
Poståpnere/styrere:
Johannes Johannessen Aga 1.3.1859.
Gårdbr. og landh. Hans Helgesen Utne 1.1.1862.
Enkefru Brita Johannesdatter Utne 2.7.1895 (f. 1847).
Gudrun Utne 14.10.1918 (f. 1880).
Nils N. Opedal 1.11.1945 (f. 1921).
Posteksp.D Torbørg Hus 1.1.1984 (f. 1945).
Posteksp.D Arna Elisabeth Seim 1.4.1985 (f. 1956).
Poststyrer (vikar) Rannveig Skeie Himle fra 1.3.1997.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1869 1877 1890 1898 1906 1910 1915 1917
Spd. 12 36
Kr 260 440 550 600 750 900 1000

---------