NK 128 – BIRKETVEIT

Utrop: kr 5

Nedlagt 1976

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:38
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1976
Frimerkeauksjon #991-194

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BIRKETVEIT (Ref#: 811 , Kilde: KulturNav)

BIRKETVEIT - se under IVELAND

---------

IVELAND (Ref#: 5410 , Kilde: KulturNav)

IVELAND poståpneri, nær kirken på gården Birketvedt, i Iveland herred, Nedenæs amt, under Christiansand postktr., med ukentlig bipost ved gående bud fra Vennesla om Iveland og Vatnstrøm, ble opprettet ved Kgl. res. 29.12.1888 med virksomhet fra 1.1.1889. Sirk. 28, 17.12.1888.

Navnet ble fra 1.7.1914 endret til BIRKETVEIT. Sirk. 25, 26.6.1914.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 4725 BIRKETVEIT ble lagt ned fra 1.10.1976. Ny postadresse: 4724 IVELAND. Sirk. 29, 14.10.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4725)
Poståpnere/styrere:
Lensm. K. O. K. Skribeland 1.1.1889.
Kst. lensm. G. Thortveit 15.11.1892 (død 7.9.1916).
Thorvald Iveland midlt. 7.9.1916.
Thomas Landsverk 30. 11.1916 (f.1869).
Aase Landsverk kst. 1.4.1922.
Tlf. hjelpebetj. Dora Landsverk 24.8.1934.
Tlf. styrer Margit Iveland 16.10.1939 (f.1910).

De første årlige poståpnerlønninger var i 1889 kr 25,-, i 1894 kr 100,-, i 1897 kr 150,-, i 1902 kr 200,-, i 1909 kr 250,-, i 1913 kr 300,-, i 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------