NK 1274 – SKJERVØY

Vinnende bud: kr 23

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-133

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKJERVØY (Ref#: 11144 , Kilde: KulturNav)

SKJERVØY - se SKJÆRVØ poståpneri

---------

SKJÆRVØ (Ref#: 11179 , Kilde: KulturNav)

SKJÆRVØ poståpneri, i Skjærvø prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 18.10.1856. Poståpneriet skulle i dampskipstiden anløpes av Postverkets dampskip. Utenfor dampskipstiden ble det opprettet en bipostrute til/fra Skjærvø poståpneri. Sirk. 10,1.12.1856.

Navnet ble fra medio 1908 skrevet SKJERVØY. Sirk. 27, 20.5.1908.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet fra 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B, Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 9180 SKJERVØY tildelt postnr 9189.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel (ca 1856) og fikk datostempel tilsendt den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9180)
Postordner/poståpner/styrer/postmester:
Navnet Rasch er notert i en eldre poståpnerprotokoll fra 1856.
Th. Kiil er notert 1.4.1884. Under tjenestefri i 10 uker i 1890 styrt av betjent G. Rasch.
Enke Marie Kiil midlertidig fra 1916, kst. til 1.7.1918.
Kjøpm. Haakon Rasch Kiil 1.7.1918 (f. 1885).
Johan W. Knutsen 1.8.1921.
Einar Eliassen Solvang kst. 1.6.1930. Evakuerte til Stonglandshals i 1944 (f. 1896). Tilbake den30.6.1945.
Poståpnerass. Gunnar Nils Peder Pettersen 1.6.1964 (f. 1936).
Førstepostfullm. Per Gunnar Wilhelmsen vikar fra 1.6.1991 (f. 1946).
Postmester Bjarnhild Arneng 1.2.1998.

Årlig på.lønn var i 1856 16 Spd., i 1869 30 Spd., i 1878 kr 240,-, 1893 kr 320,-, i 1902 kr 500,-, i 1912 kr 550,-, i 1913 kr 600,-, i 1914 kr 800,- og fra 1917 kr 900,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------