NK 1273 – LAUKSLETTA

Vinnende bud: kr 23

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-129

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LAUKSLETTA (Ref#: 6891 , Kilde: KulturNav)

LAUKSLETTA - se LØKSLETTEN

---------

LØKSLETTEN (Ref#: 7496 , Kilde: KulturNav)

LØKSLETTEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Skjervø herred, Tromsø amt, Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.4.1901. Sirk. 10, 29.3.1901.

Navnet ble ca 1908 endret til LØKSLETTA v/Sirk. 27, 20.5.1908.

Fra 1.10.1939 endret til LAUKSLETTA. Sirk. 31, 23.9.1939.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ulitimo 1944 og kom igjen i virksomhet i 1945. Sirk. 29. 3.11.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9194 LAUKSLETTA ble nedlagt fra 8.7.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 19.6.1998.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprerttelsen.

(9194)
Poståpnere/styrer:
Handelsm. Sivert Aas 1.4.1901.
Handelsbest. Fredrik A. Aas 19.9.1908 (f. 1873).
Ds.eksp. Hilda Aas 1.1.1938.
Ds.eksp. Johan Kornelius Nygård 1.7.1938 (f. 1911).
Vikarer fra 1.1.1979.
Geir Sverre Nygaard 1.3.1981 (f. 1953).

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1902, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1908 kr 100,-, fra 1912 kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstilleg med 50 % av lønnen.

---------