NK 1272 – MYKLAND

Vinnende bud: kr 23

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-128

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MYKLAND (Ref#: 8080 , Kilde: KulturNav)

4832 MYKLAND postkontor C, i Froland kommune, i Aust-Agder fylke, under Arendal postkontor, ble opprettet som poståpneri ved Kgl.res. 12.10.1878, med virksomhet fra 1.1.1879. Sirk. 30, 9.11.1878.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 omgjort til underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4832 MYKLAND ble lagt ned fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 6, 7.3.1997.

Ifølge "Norske Filatelistika" ser det ut for at poståpneriet fikk tilsendt datostempel først i 1888, av 2-rings vanlig type.

(4832)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Notto Nottosen Mykland 1.1.1879 (f.1844) (d.1924).
Notto Nottosen Mykland d.y. 14.10.1918 (f.1889).
Gyro Mykland under ledighet fra 1.2.1955 (f.1884) (d.1974).
Gerda Herefoss (Haugland) prøvetjeneste fra 18.4.1958, midlertidig fra 1.5.1958, kst. 1.8.1958 (f.1920).
Landpostbud Anna Andersen kst. kombinert landpostbud og poståpner 1.6.1964 (f.1911).
Ragnhild Ramse 1.12.1982 (f.1926, død 20.5.1984).
Fra 1.5.1983 er stillingen igjen kombinert landpostbud og styrer.
Aud Borgny Østebøvik 1.12.1984 (f.1940).

De første årlige poståpnerlønninger:

1879 1889 1895 1901 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 40 60 80 150 200 250 300 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------