NK 1272 – HANSNES

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-134

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HANSNES (Ref#: 4020 , Kilde: KulturNav)

HANSNES poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Karlsø herred, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postdistrikt, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1895 for den post som kunne befordres til/fra stedet med dampskip. Sirk. 20, 27.6.1895.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 9130 HANSNES tildelt postnr 9134.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst ble levert poststedet ved opprettelsen i 1895.

(9130)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. og ds.eksp. Thomas M. Hoel 1.7.1895 (f.1856).
Ds.eksp. Bjarne Hoel kst. 1.9.1927.
Ds.eksp. og handelsm. Evald Fr. Hoel 1.11.1932.
Ds.eksp. Birger Aspenes 1.2.1939 (f.1910).
Inger Aspenes midlt. 1.8.1960.
Ds.eksp. Bjørn Aspenes kst. 1.11.1961 (1940).
Poståpner Harald Nikolai Johansen 1.7.1964 (f.1943).
Posteksp. Rita Johansen vikar 1.2.1982 (f.1937).
Poststyrervikar Rita Tårnes vikar 1.2.1984 (f.1959).
Poststyrer Aud J. Pettersen fra 1.6.1994.
Postmester Aud Judith Pettersen 1.5.1998.

Årlig lønn:

1899 1907 1912 1914 1917
Kr 100 150 200 250 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------