NK 127 – TRANØYBOTN

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1965 , Klippet har en brett.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1965 , Klippet har en brett.
Frimerkeauksjon #174-01

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TRANØYBOTN (Ref#: 13141 , Kilde: KulturNav)

TRANØYBOTN brevhus, i Tranøy komm., Troms fylke, under Harstad postkontor, ble opprettet fra 1.7.1962 i stedet for det tidligere Tranøybotn poståpneri. Sirk. 27, 27.6.1962.

Brevhuset ble fra 1.5.1965 lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 19, 12.5.1965.

Brevhuset TRANØYBOTN ble lagt ned fra 1.12.1965. Ny postadresse: 9375 VANGSVIK. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Brevhuset nyttet antakelig poståpneriets sist mottatte datostempel.

Brevhusstyrer:
Petter Storjord 1.7.1962 (f. 1908).

---------

TRANØYBOTN (Ref#: 13142 , Kilde: KulturNav)

TRANØYBOTN poståpneri - se TRANØ poståpneri

---------

TRANØ (Ref#: 13138 , Kilde: KulturNav)

TRANØ poståpneri, i Tranø prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1875. Sirk. 22, 1.9.1875.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble i 1908 endret til TRANØY v/Sirk. 27, 20.5.1908.

Fra 1.7.1918 endret til TRANØYBOTN. Sirk. 31, 25.6.1918.

Poståpneriet TRANØYBOTN ble lagt ned fra 1.7.1962 og samtidig omgjort til brevhus I.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1882 av 2-rings type uten tverrbjelker, men med hull.

Poståpnere:
Sogneprest Jørgen Holmboe 1.10.1875.
Handelsm. Tobias Thommessen 25.4.1878.
Prest J. C. Holmboe 12.2.1886.
Erland Mathisen 11.11.1907 (f. 1857).
Prest Jørgen Sivertsen kst. 1.3.1928.
Sogneprest Alf Søvik kst. 1.6.1930.
Sogneprest Edv. Svendsen 16.11.1936 (f. 1905).
Ds.eksp. Bjarne Isaksen midlertidig fra 1.1.1947, fast 1.5.1949 (f. 1909).
Petter Storjord 1.10.1958 (f. 1908).

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1887 kr 100,-, fra 1894 kr 150,-,fra 1903 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

TRANØYBOTN (Ref#: 13143 , Kilde: KulturNav)

TRANØYBOTN poståpneri - se TRANØ poståpneri

---------