NK 127 – LOVUNDEN

Vinnende bud: kr 47

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-73

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LOVUNDEN (Ref#: 7366 , Kilde: KulturNav)

LOVUNDEN poståpneri, i Lurø prestegjeld, Nordre Helgeland fogderi, ble underholdt fra 1868 med virksomhet i fisketiden i perioden 7.12.--21.1., og for post som i dampskipstiden kunne befordres med D/S "Helgeland". Sirk. 30, 27.11.1868.

Poståpneriet var i virksomhet hvert år fram til 1875 uten at dette er nevnt i poststedsfortegnelsene og ble deretter trolig lagt ned.

Gjenopprettet som nytt helårlig (offentlig) poståpneri, på dampskipsanløps-stedet, i Lurø herred, Nordre Helgeland fogderi, under Bodø postkontor, fra 1.4.1899. Sirk. 13, 24.3.1899.

Poståpneriet ble fra 1.10.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til LOVUND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8764 LOVUND ble lagt ned fra 30.4.2000. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Kilde: Sirkulærenytt.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1869.

(8764)
Poståpnere/styrere:
Lensm. Steen 7.12.1868.
Ludvig Larsen 1.4.1899.
Klara Alexander (Olsen) 3.5.1905 (f. 1884).
Telefonstyrer Charley Henry Olsen 1.2.1950 (f. 1916, død 19.1.1981).
(?) (?) (?) 19.1.1981.
Lisbeth Jannecke Johnsen (Olsen) 1.6.1981 (f. 1961).
Rita Elin Thomassen Johansen 1.4.1986.
Poststyrer Dagrun Ruderås vikar fra 15.4.1994.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1868 1870 1873
Spd. 15 20 30

Fra 1899 ulønnet av Pv. til 1902, da årlig lønn settes til kr 80,-, fra 1909 kr 200,-, fra 1912 kr 250,-, fra 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------