NK 127 – HUSØY I SENJEN

Vinnende bud: kr 42

Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #194-25

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HUSØY I SENJEN (Ref#: 4992 , Kilde: KulturNav)

HUSØY I SENJEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Husø, i Hillesøy herred, Tromsø amt, under Tromsø postktr., ble oppprettet for fiskesesongen 1.1.--31.3. fra 1910. Sirk. 69, 22.12.1909.

Poståpneriet fikk fra 1918 helårlig virksomhet (så lenge det hadde dampskips-anløp).

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HUSØY I SENJA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1961 ble poståpneriet lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 29, 12.10.1960.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9389)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. og los Hans Olsen 1.1.1910.
Handelsm. Peder Pedersen 24.11.1911.
Handelsbest. og ds.eksp. Oscar Lorentzen 1.12.1917.
Aase Lorentzen midlt. i 1932.
Handelsbetj. og ds.eksp. Ivar Braaten ca 1932.
Aksel Karlsen 1.7.1937 (f. 1911, død 24.7.1979).
Vikarer 24.7.1979.
May Elise Hansen 1.8.1980 (f. 1949).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1.1.1913, da årlig lønn ble satt til kr 100,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------