NK 1267 – TRONES

Vinnende bud: kr 49

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-127

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TRONES (Ref#: 13236 , Kilde: KulturNav)

TRONES - se NAMSSKOGEN

---------

NAMSSKOGEN (Ref#: 8236 , Kilde: KulturNav)

NAMSSKOGEN poståpneri, i Grong herred, Namdal fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet v/ Kgl.res. av den 22.12.1883 og 16.7.1884, med virksomhet fra 1.10.1884 og med 14-daglig bipostrute til/fra Harran poståpneri. Sirk. 15, 15.9.1884.

Poståpneriet lå fra 1.7.1885 på Trones, flyttet i 1889 til gården Lindseth, og fra 1.7.1895 tilbake til Trones.

Navnet ble fra 1.1.1924 endret til NAMSKOGAN. Sirk. 55, 8.12.1923.

Fra 1.11.1940 ble navnet endret til LINDSETMOEN. Sirk. 31, 18.10.1940.
Samtidig fikk Øvre Namsskogan navnet Namsskogan.

Fra 1.5.1962 ble navnet igjen endret til LASSEMOEN. Sirk. 10, 14.3.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

7892 LASSEMOEN postkontor, i Namsos postområde, endret fra 3.4.1995 navn til 7892 TRONES. Sirk. 7, 22.3.1995.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1888, av 2-rings vanlig type.

(7892)
Poståpnere/styrere
Gårdbr. John Lieberg 1.10.1884.
Gårdmann Tørris Jørgensen Trones 1.1.1885 (f.1827).
John Lieberg 1.10.1887.
Krikesanger S. Lindseth 1.4.1889.
John Lieberg 1.7.1895 (f.1860).
Telefonbest. Oskar Trones 1.7.1927 (f.1898).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1962.

De førsts kjente årlige poståpnerlønninger:

1884 1888 1896 1901 1903 1912 1913 1914 1917
Kr 20 65 100 120 200 300 400 450 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------