NK 1267 – HØVÅG

Vinnende bud: kr 27

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-133

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HØVÅG (Ref#: 5128 , Kilde: KulturNav)

HØVÅG - se HØIVAAG

---------

HØIVAAG (Ref#: 5080 , Kilde: KulturNav)

HØIVAAG poståpneri, på Øvre Høvaag, i Høivaag prestegjeld, Nedenes fogderi, under Christiansand postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 23.8.1865 med virksomhet fra 1.10.1865 med ukentlig bipost til/fra Lillesand. Sirk. 17, 29.9.1865.

Ved Kgl.res. 22.12.1884 ble fra 1.7.1885 biposten endret til 2 ganger ukentlig til/fra Lillesand posteksp., og poståpneriet ble samtidig lagt under Lillesand posteksp. Biposten Birkenæs -- Lillesand ble utvidet. Sirk. 15, 27.6.1885.

Navnet ble ifølge poststedsfortegnelsen endret til HØVAAG ca 1890.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet HØVÅG.

Fra 1.10.1972 lagt under Kristiansand S. postktr. Sirk. 33, 18.9.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poststedet datostempel av 2-rings vanlig type først i 1882.

(4770)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest A. Christensen 1.10.1865.
Lensm. L. W. Olsen 1.1.1877.
Kirkesanger N. Jacobsen 1.4.1881.
Kirkesanger Bent Rasmussen Kleveland 1.7.1885.
Hans Jørgen Hansen 1.9.1887.
Enkefru Inga Danielsen 11.10.1917 (f.1879).
Hilly Nodeland midlt. 15.5.1942.
Marie K. Gunvaldsen 1.7.1942 (f.1899). Under sykdom i 1946 styrt av Adolof Gunvaldsen og fhv. poståpner Rolf Lorentzen.
Under sykdom i 1951 styrt av Leif Gunvaldsen.
Anne Magni Hamre kst. 1.11.1968 (f.1930).
Postst.vikar Marianne Sørensen 12.1.1998.
Postst.: Kundebehandler Svein Tore Hartviksen 1.3.1999.

De første årlige poståpnerlønninger:

1865 1877 1885 1888 1894 1902 1907 1912 1914 1917
Spd. 12
Kr 96 100 140 200 250 300 350 400 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------