NK 1262 – NORDSMØLA

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:56
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-21

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDSMØLA (Ref#: 8771 , Kilde: KulturNav)

NORDSMØLA - se VEIDHOLMEN

---------

VEIDHOLMEN (Ref#: 13957 , Kilde: KulturNav)

VEIDHOLMEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Sjøtø, i Hopen annex til Edø prestegjeld, Nordmøre fogderi, under Christiansund N. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 30.12.1882 og 19.5.1883, med virksomhet fra 15.11.1883 og med ukentlig bipost til/fra Bratvær poståpneri. Sirk. 23, 2.11.1883.

Navnet ble fra 1.7.1886 endret til NORDSMØLEN. Sirk. 15, 6.7.1886.

Poståpneriet lå i 1890 på gården Skjøtø ved dampskipsanløpsstedet Hopen.

Fra 1.10.1921 ble navnet skrevet NORDSMØLA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorgansering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret NORDSMØLA nytt postnr 6570.

Postkontoret 6570 NORDSMØLA endret fra 1.3.1999 navn til 6570 SMØLA. Sirk. 5, 18.2.1999.

Datostempel med tekst Veidholmen ble neppe tilsendt, men 2-rings vanlig type og tekst Nordsmølen i 1886.

(6577 / 6570)
Poståpnere/styrere:
Fisker og gårdbr. Søren Knudsen Skjøtø 15.11.1883 (f. 1827).
Gårdbr. Johan Sørensen Skjøtø 16.8.1900 (f. 1861).
Gårdbr. og ds.eksp. John Wullum 11.9.1931 (f. 1887, død 1.2.1952).
Janna Ulrikke Wullum midlertidig fra 3.2.1952, fast 1.11.1952 (f. 1912).
Posteksp. Per Reidar Selnes Wullum 1.11.1979 (f. 1951).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1883 kr 32,-, i 1884 kr 40,-, i 1890 kr 70,-, i 1901 kr 120,-, i 1908 kr 150,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------