NK 1260 – ULLANDHAUG

Vinnende bud: kr 20

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-122

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ULLANDHAUG (Ref#: 13481 , Kilde: KulturNav)

ULLANDHAUG underpostkontor (4000 Stavanger), i Stavanger komm., Rogaland fylke, under Stavanger postområde, ble opprettet den 1.11.1975. Sirk. 42, 6.11.1975.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk underpostkontoret fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

Antakelig fra 1.3.1992 fikk ULLANDHAUG postnr 4004 STAVANGER.

Ved omorganisering av postnummersystemet fikk gate- og veiadresser på ULLANDHAUG nye postnr 4019 og 4021 STAVANGER. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret ULLANDHAUG tildelt postnr 4091 STAVANGER.

(4000 / 4004 og 4019 og 4021 Stavanger)
Styrere:
Underpostkontoret ble styrt med reservepersonale fra Stavanger postkontor fra 1.11.1975.
Odd Kristian Auestad 1.11.1976 (f. 1953).
Posteksp. Berit Tenmark vikar fra 1.8.1980, fast 1.7.1983 (f. 1939).
Tidligere postkass. Tove Karin Wilhelmsen vikar fra 1.5.1989, fast 1.4.1990 (f. 1953).

---------