NK 1260 – STYVI

Vinnende bud: kr 12

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-134

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STYVI (Ref#: 12190 , Kilde: KulturNav)

STYVI brevhus, i Aurland herred, Sogn og Fjordane fylke, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.1.1929 i stedet for det tidligere poståpneri Styvi.
Sirk. 49, 14.12.1928.

Brevhuset ble fra 1.10.1929 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.5.1970 under Voss postområde. Sirk. 10, 9.4.1970.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 107 og fikk "Kronet posthorn"-stempel i mars 1935.

(5748)
Brevhusstyrer:
Gårdbr. Lars B. Styve 1.1.1920 (f. 1897).
(?) (?) (?)

---------

STYVE (Ref#: 12188 , Kilde: KulturNav)

STYVE poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Aurland herred, Nordre Bergenshus amt, under Lærdal postkontor, ble underholdt fra 1.8.1909 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 38, 17.7.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til STYVI. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 15.1.1928 igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Poståpneriet STYVI ble lagt ned fra 1.1.1929 og samtidig omgjort til brevhus. Sirk. 49, 14.12.1928.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Gårdbr. og ds.eksp. Bottolf Larsen Styve 1.8.1909.
Ds.eksp. Hans Styve 4.1.1917.
Lars B. Styve 15.1.1923 (f. 1897).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1912, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

STYVE (Ref#: 12189 , Kilde: KulturNav)

STYVE brevhus, i Nærøen, i Aurland herred, NordreBergenshus amt, under Bergen postkontor, ble opprettet den 1.10.1899.

Brevhuset STYVE ble lagt ned fra 1.8.1909 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 469.

Brevhusstyrer:
Ds.eksp. Bottolf Larsen Styve 1.10.1899.

---------

STYVI (Ref#: 12191 , Kilde: KulturNav)

STYVI poståponeri - se STYVE poståpneri

---------