NK 1260 – SKIEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-118

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKIEN (Ref#: 11054 , Kilde: KulturNav)

SKIEN (3700)

Postmuseet har dessverre ingen kilder som bekrefter opprettelse av poststed i Skien.

Allerede kort tid etter Postverkets opprettelse i 1647 ble det -- i følge historien -- satt i gang en postrute mellom Christiania og Skien av hensyn til forbindelsen med Kongsberg Sølvverk. I 1650 skal det ha vært en postrute mellom Christiania, Svinesund og Skien, og i 1666 ble det forordnet en postgang mellom Skien og Kragerø.

SKIEN er også omtalt som POSTKONTOR i den første kjente forordning om portoforhold fra 9.8.1650.

Lokalpostombæring ble opprettet ved stedet noe etter 1875, og Skien bypost ble opprettet fra 15.1.1885.

Det er ikke kjent hvor poststedet først hadde tilhold. Før brannen i 1886 nevnes at postkontoret lå i "Posthusbakken". Deretter flyttet til Frognervn. 20, så til Kongensgt. Fra 14.3.1888 til kemner Pedersens gård ved Jernbanetorget. Deretter flyttet postkontoret inn i det nybygde Rådhuset, og i 1903 til nytt tilbygg samme sted. I 1951 fikk postkontoret lokaler i Telefonbygget ved Landmannstorget.

Fra 1.3.1996 ble SKIEN inndelt i ulike postnummerområder, som ved omorganiseringen av hele postnummersystemet fra 1.3.1999 ble videreført. Fra da av har gate- og veiadresser i SKIEN fått postnr 3711--3744, 3746 og 3747 SKIEN.

Postkontoret fikk ifølge "Norske Filatelistika" datostempel i 1848 og i 1855, begge av 1-rings type med antikva bokstaver. Fra ca 1855/56 ble det også tatt i bruk 3-rings kassasjonsstempel nr 264.

(3700)
Postmestere/postsjefer:
Den først kjente postmester er Adam Jacobsen (Dahl) fra 1650 til 1663 (født ca 1606, død 1663).
Thomas Clausen 1663 til 16??.
Jacob Halvorsen 16?? til 1681.
Isak Torstensen 1681 til 1691 (død juli 1691).
Jacob Pedersen Block 1691 til 1694.
Hans enke Sarcha Pedersdatter 1694 til 1698.
Michel Povlsen (Paulsen), Ringkøbing, 1698 til 1722.
Jørgen Jørgensen Ovenberg (Offenberg) 1722 til 1733 (født ca 1680). Muligens ble postkontoret i årene 1728 til 1730 midlertidig styrt av Ole Pedersen, rådmann C. F. Bredal, Gram og Pipper.
Peder Pedersen Holst ca 1734 til 1757 (født ca 1703, død 1757).
Nicolaus Gundersen 1757 til 20.12.1780.
Borgermester Bent Mogensen Bentzen 10.1.1781 til 1811 (født 1751, død 1812).
Peder Bentzen 14.8.1811 til 22.5.1833 (født 1793).
Postmester Jørgen Christian Krohn 12.9.1833 til 13.1.1850 (f. 1797, død 13.1.1850).
Artilleri-officer Jacob Gløersen 8.10.1850. Tiltrådt 1.1.1851 (f. 1796).
Andreas Christinus Haraldsen under ledighet fra 4.1. til 31.12.1850.
Igjen kst. under ledighet fra 1.4. til 1.10.1857.
Distr.lege Jens Christopher Skjeldrup 13.8.1857 (f. 1806).
Kgl.postfullm. Harald Diedrichson 22.12.1858 til 1.1.1885 (f. 1813).
Bureausjef (?) (?) (?) kst. under ledighet 5.12.1884. Tiltrådt 1.1.1885, fast 22.4.1885 (f. 1852).
Betjent I Kristian Nøsen under ledighet fra 15.11.1893 (f. 1866).
Karl Kristian Jahnsen 21.11.1893. Tiltrådt 1.4.1894 (f. 1850).
Kristian Karl Eberhardt Zakariassen 1.11.1921. Tiltrådt 1.3.1922 (f. 1867), med postfullm. Oskar Telle som miertidig styrer.
Postfullm. Markus Fredrik Verling kst. under ledighet fra 11.10.1937, fast 1.12.1937 (f. 1880).
Avd.sjef III Aksel Gerhard Myrland under ledighet fra 24.2.1950 (f. 1892).
Postfullm. Ludvig Holst Hansen 1.3.1950 (f. 1890).
Postmester Håkon Olav Riegels 1.5.1961 (f. 1901).
Kontorsjef Elias Grønning 1.3.1971 (f. 1919).
Postsjef Einar Haugan 1.8.1976 (f. 1922).
Avd.leder Torfinn Syftestad 1.8.1988 (f. 1944).

De først kjente årlige postmesterlønnninger:

1717 1730 1740 1782 1851 1866 1876
Rdl. 40 44 50
Spd. 150 550 800 1570

---------