NK 1260 – RAKKESTAD

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-178

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RAKKESTAD (Ref#: 9730 , Kilde: KulturNav)

RAKKESTAD poståpneri, i Rakkestad prestegjeld, Heggen og Frøland fogderier, senere Rakkestad herred, under Fredrikshald postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 6.5.1840 og meddelt Smaalenene og Agershus amt i brev 22.6.1849 fra Regjeringens Finansdept. (Ikke sirk.)

Samtidig med opprettelsen av RAKKESTAD poståpneri ble det også opprettet en ukentlig bipostrute fra Fredrikstad gjennom Rakkestad og Nedre Romeriges fogderier til Ullensager poståpneri og de mellomliggende distrikter fram og tilbake.

Poståpneriet ble trolig fra ca 1843 lagt under Sarpsborg postkontor.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt postkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor B, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 234 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(1890)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
Proprietær N. W.de Seue 1.1.1851 (død 1876).
Frk. Birgitte de Seue notert i 1876.
Gårdbr. og stasj.mester Ole Steen 1.11.1881. (På Vestby.)
Stasj.mester H. Selleg 1.12.1882.
Gårdbr. og stasj.mesterJohan Andersen notert 1885 (f.1861).
Stasj.mester Hans Chr. Giltvedt 4.1.1899.
Telegrafist Hans Pedersen midlertidig fra 27.5.1901.
Kst. stasj.mester H. Svarsta midlertidig fra 29.5.1901.
Stasj.mester Chr. G. Sæther 15.8.1901.
Stasj.mester A. Frøshaug 5.5.1904.
Telegrafist Nilsen kst. 23.7.1906.
Stasj.mester Johan K. Steen 23.11.1906.
Frk. Borghild Steen midlertidig fra 1.4.1910.
Stasj.mester Johan B. Gulbrandsen 1.9.1910.
Telegrafist Fr. Sandberg notert midlertidig fra 1912.
Stasj.mester Johan B. Gulbrandsen tilbake fra 11.10.1912.
Tidl. postbefordrer Ole Pedersen kst. 8.11.1915 (f.1873, død 15.5.1939).
Vikarer fra 15.5.1939.
Margrethe Krognes midlertidig fra 1.12.1939 til 1.11.1940.
Trolig dekket med vikarer fra 1.11.1940 og ut 1942.
Ole Bye 1.1.1943 til ca 1945 (f.1885).
Trolig dekket med vikarer til 1.1.1947.
Ansgar Markus Olsen Torp tilsatt fra 1.1.1947 (f.1896).
Poståpner Thoralf Olsen 1.5.1963 (f.1908).
Avd.sjef II Jan Asbjørn Gjerdrum 1.2.1976 (f.1942).
Førstepostfullm. Steinar Olav Lervik 1.10.1989 (f.1957).
Postmester Steinar Olav Lervik 1.1.2001 v/Posthandel Rakkestad (f. 1957).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1840 1851 1875 1876 1882 1883 1886 1889 1895 1902 1909 1914
Spd. 4 24 40
Kr 100 120 160 300 480 720 800 900 1000

I 1915 var lønnen kr 1.300,- og fra 1917 kr 1.400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------