NK 1260 – OTTESTAD

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-165

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

OTTESTAD (Ref#: 9555 , Kilde: KulturNav)

OTTESTAD - se også STANGEBRUA

---------

STANGEBRUA (Ref#: 11762 , Kilde: KulturNav)

STANGEBRUA poståpneri, i Stange herred, Hedmark fylke, under Hamar postkontor, ble opprettet den 1.10.1954. (Protokoll/Noteringssentral.)

Fikk fra 1.9.1970 endret navn og postnr fra 2342 STANGEBRUA til 2312 OTTESTAD. Tidligere Ottestad poståpneri ble samtidig lagt ned. Sirk. 29, 28.7.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og ble fra 1.11.1974 benevnt midlertidig postkontor, og ble fra 1.1.1977 gitt status av postkontor B, Sirk. 35, 10.12.1976.

(2342 / 2312)
Poståpnere/styrere:
Kjell Andersen midlertidig fra 1.10.1954, kst. 1.10.1955, fast 1.1.1957 (f. 1925).
Førstepostfullm. Per Bjørke 1.10.1990 (f. 1952).
Poststyrer Wenche Elisabeth Andersen 1.10.1999.

Poståpnerlønnen det første år var kr 3.600,- og i 1955 kr 4.500,-.

---------

OTTESTAD (Ref#: 9556 , Kilde: KulturNav)

OTTESTAD poståpneri, på jernbanestasjonen, i Stange prestegjeld, Hedemarken fogderi, under Christiania postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.4.1881. Sirk. 3, 2.2.1881.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postktr. Sirk. 29, 10.12.1885.

Poståpneriet 2312 OTTESTAD, under Hamar postkontor, ble lagt ned fra 1.9.1970. Sirk. 29.28.7.1970.
Samtidig fikk 2342 STANGEBRUA poståpneri endret navnet til OTTESTAD.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker og hull ble levert i 1881.

(2312)
Poståpnere:
Stasj.mester Syver Martinsen Lystad 1.4.1881 (f. 1847).
Stasj.mester H. Tomter 4.9.1914 (f. 1869).
Overtatt av Norges Statsbaner 8.6.1934.
Mary Adelheid Jølsgard ble kst. 1.11.1964 (f. 1917).

Årlig poståpnerlønn var i 1881 kr 160,- som i 1888 øket til kr 260,-.

---------