NK 1260 – NYMOEN

Vinnende bud: kr 116

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-157

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NYMOEN (Ref#: 9029 , Kilde: KulturNav)

NYMOEN postfilial (3600 Kongsberg), i Kongsberg komm., Buskerud fylke, under Kongsberg postområde, ble opprettet den 18.3.1985.

Fra 1.5.1987 ble postfilialen gitt status av postkontor B. Sirk. 14, 8.4.1987.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser på NYMOEN i Kongsberg tildelt postnr 3611 KONGSBERG.

(3600)
Styrer/postmester:
Førstepostkass. Turid Kristiansen 18.3.1935 (f. 1924).
(?) (?) (?)
Postmester Marit Syftestad 1.1.2001.

---------