NK 1260 – NORHEIMSUND

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-176

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORHEIMSUND (Ref#: 8887 , Kilde: KulturNav)

NORHEIMSUND - se NOREIMSSUNDET

---------

NOREIMSSUNDET (Ref#: 8856 , Kilde: KulturNav)

NOREIMSSUNDET poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Vikør prestegjeld, Hardanger og Voss fogderier, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1870. Sirk. 12, 20.6.1870.

Navnet ble fra 1.10.1875 endret til VIKØR. Sirk. 22, 1.9.1875.
Samtidig fikk tidligere Vigør poståpneri (i Østensø annex) navnet Østensø.

Navnet VIKØR ble fra 1.4.1884 endret til NOREIMSSUND. Sirk. 2, 30.1.1884.

Fra 1.5.1907 ble navnet skrevet NORHEIMSUND. Sirk. 25, 30.4.1907.

Poståpneriet fikk fra 1.1.1958 status av postkontor. Sirk. 30, 13.11.1957.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble postkontoret fra 1.11.1973 gitt status av postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.

Status ble fra 1.5.1979 endret til postkontor B. Sirk. 19, 10.5.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 fikk postboksnr 1--140 tildelt postnr 5601 NORHEIMSUND, mens postboksnr 141--280 fikk postnr 5602 NORHEIMSUND.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt først i 1874, og poståpneriet overtok trolig 1-ringsstempel med stenskrift bokstaver fra det tidligere Vigør i 1875.

(5600)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Landh. Nils Sjursen Sandven 1.7.1870.
Landh. og hotelleier Nils Nilsen Sandven notert fra 1876 (f. 1854).
Postass. Kaare Luth Hansen kst. 1.11.1927 (f. 1901).
Kaia Skille (Lygre) 16.8.1943 (f. 1914).
Postass. Kåre Luth Hansen (f. 1901) hadde vært ansvarlig ved feltpostkontoret i Stockholm. Kom tilbake til tjeneste fra 1.7.1946, med tjenestefri fram til 31.8.1946 og med Kaia Lygre (f. 1914) som midlertidig styrer (hun var egentlig poståpner i Vaksdal).
Kåre Luth Hansen (f. 1901) var fra 20.4.1948 styrer av Ulven feltpostkontor + avviklet ferie fra 16.8. til 14.9.1949 under midlertidig bestyrelse av Helga Elisabeth Vangdal.
Kåre Luth Hansen (f. 1901) styrte videre Gardermoen feltpostkontor fra 1.2.1949, med Kaia Lygre som midlertidig styrer her i Norheimsund.
Margit Norheim midlertidig fra 15.10.1949.
Kåre Luth Hansen (f. 1901) igjen tilbake fra 15.5.1951, fra 14.10.1951 bestyrte han Feltpostkontor nr 1, med Kaia Lygre som midlertidig styrer i Norheimsund.
Kåre Luth Hansen tilbake fra 25.11.1956, og blir tilsatt postmester fra 1.1.1958 (f. 1901).
Postkass.I Odd Håvåg 1.7.1965 (f. 1910).
Driftsleder Andreas Klem-Jensen 1.8.1979 (f. 1928).
Postmester Hans Arne Børsheim 18.5.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1875 1887 1893 1901 1903 1910 1914 1917
Spd. 8 30
Kr 180 300 480 700 800 900 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

VIGØER PRESTEGAARD (Ref#: 14184 , Kilde: KulturNav)

VIGØER PRESTEGAARD poståpneri, på Lundanes i Østensø (nå: Øystese), i Vigør prestegjeld, Søndhordland og Hardanger (senere Hardanger og Voss) fogderier, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 7.5.1857, med virksomhet fra 1.12.1857. Sirk. 8, 17.10.1857.

Navnet ble fra 1.10.1875 endret til ØSTENSØ. Sirk. 22, 1.9.1875.
Samtidig fikk det tidligere Noreimssundet poståpneriet navnet Vikør.

Fra poststedsfortegnelsen 1890 er navnet skrevet ØISTESØ.

Fra 1.1.1915 ble navnet endret til ØYSTESE. Sirk. 66, 22.12.1914.

Poståpneriet ble fra 1.2.1958 lagt under Norheimsund postkontor. Sirk. 31, 19.11.1957.

Fra 1.4.1973 lagt under Voss postområde. Sirk. 41, 13.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk fra 1.1.1977 status av postkontor B. Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 5610 ØYSTESE tildelt postnr 5604.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 368 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 5.3.1859 av 1-rings vanlig type med stenskrift bokstaver.

(5610)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Lensm. G. Skaar 1.12.1857.
Ole J. Østensø (?) (?) (?)
David Olsen Opheim fra 1.4.1861. Han er også notert fra 1.10.1975 med hans enke kst. fra 1891.
Handelsm. Lars M. Kallestad 15.12.1891 (f. 1850).
Severin Guttormsen Alsaker 1.11.1921 (f. 1880).
Ass. Margit Bakke (Haugen) midlertidig fra 25.4.1950, fast 1.10.1950 (f. 1917).
Poståpner Anders Aarsand 16.11.1955 (f. 1923).
Poststyrer Bjørg Flatabø 1.12.1994.
Postmester (vikar) Trygve Galdal fra 1.6.1993.
Postmester Hans Arne Børsheim 1.9.1994.
Poststyrer Gunn-Reidun Fjelde 1.9.1997.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1857 16 Spd., i 1872 36 Spd., i 1891 kr 300,-, i 1905 kr 500,-, i 1908 kr 700,-, i 1913 kr 750,-, i 1914 kr 850,- og fra 1917 kr 1.000,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------