NK 1260 – MONTEBELLO

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-109

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MONTEBELLO (Ref#: 7980 , Kilde: KulturNav)

MONTEBELLO (i Oslo) - se RADIUMHOSPITALET

---------

RADIUMHOSPITALET (Ref#: 9717 , Kilde: KulturNav)

RADIUMHOSPITALET underpostkontor II, på Radiumhospitalet i Oslo, Oslo 3, Oslo komm. og fylke, under Oslo postkontor, ble opprettet den 5.3.1958. Sirk. 8, 12.3.1958.

Navnet ble fra 1.10.1960 endret til MONTEBELLO. Sirk. 29, 12.10.1960.

Fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk underpostkontoret II staus av bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av poststedene i Oslo postdistrikt ble postkontoret C fra 1.1.1989 lagt under Oslo Vest postregion (Majorstua). Sirk. 1, 10.1.1989.

(0310 Oslo 3)
Styrere:
Underkontorstyrer Karen Else Ruden 5.3.1958, tilsatt 1.11.1960 (f.1911).
Posteksp. Ingunn Jorunn Nundal 1.12.1980 (f.1954).
Poststyrer (vikar) Ada Frøystadvåg fra 1.5.1989 (f.1937).
Poststyrer Anneli Airi Hagen 1.10.1999.

---------