NK 1260 – MARIERO

Vinnende bud: kr 20

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-121

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MARIERO (Ref#: 7646 , Kilde: KulturNav)

MARIERO brevhus, i Hetland herred, Rogaland fylke, under Stavanger postkontor, ble opprettet den 15.5.1921.

Brevhuset MARIERO ble lagt ned fra 1.6.1933.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 83.

Brevhusstyrere:
Enkefru Kristine Lunde 15.5.1921 (f.1874).
Jernbaneeksp. Svend E. Endsjø 1.11.1922 (f.1863).
Gårdbr. Gabriel Berge 1.1.1924, men har muligens ikke overtatt.
Fhv. skipsfører Aage Ueland ca 1923.

---------

MARIERO (Ref#: 7647 , Kilde: KulturNav)

MARIERO underpostkontor (4000 Stavanger), i Stavanger by, Rogaland fylke, under Stavanger postkontor, ble opprettet den 1.5.1970. Sirk. 15, 5.5.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret II fra 1.11.1973 benevnt bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret fikk fra 1.1.1979 status av postktr. B. Sirk. 2, 16.1.1979.

Postkontoret MARIERO, 4004 STAVANGER ble lagt ned fra 1.1.1997. Ingen endring i postsadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33, 13.12.1996.

Ved omorganisering av postnummersysteemt fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser på MARIERO i Stavanger postnr 4017 og 4018 STAVANGER.

Styrere/postmestere:
Kontorasp. Ester Knutsen Geitung 1.5.1970.
Poståpner Johanna Mæland kst. 1.11.1971 (f.1929).

---------