NK 1260 – LEKNES

Vinnende bud: kr 22

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-161

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LEKNES (Ref#: 7020 , Kilde: KulturNav)

LEKNES - se LEKNES I LOFOTEN

---------

LEKNES I LOFOTEN (Ref#: 7021 , Kilde: KulturNav)

LEKNES I LOFOTEN poståpneri, i Buksnes herred, Lofoten og Vesteraalen fogderi, under Svolvær postkontor, ble underholdt fra 1.7.1896, i postruten mellom Borge og Gravdal (eller Balstad) poståpnerier. Sirk. 23, 26.6.1896.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Vestvågøy komm. (Retting 3 til utg. 1962 av N.P.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B.

Navnet ble fra 1.10.1975 endret til bare LEKNES. Sirk. 33, 2.9.1975.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8370 LEKNES tildelt postnr 8376.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8370)
Poståpnere/styrere/postmestere
Dyrlege M. Nordal 1.7.1896 (f. 1866).
Tlf.styrer Astrid Nordal 1.1.1931 (f. 1903).
Roar Nordal midlertidig fra 6.1.1945.
Rolf Pettersen midlertidig fra 1.12.1945, fast 1.11.1946 (f. 1912).
Poståpner Christoffer Christoffersen 1.9.1954 (f. 1905).
Førstesekr. Annar Gran 1.11.1974 (f. 1945).
Postmester Terje Åsmund Granhus vikar fra 1.4.1984 (f. 1946).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1896 1900 1907 1910 1912 1913 1914 1917
Kr 100 200 350 550 600 650 700 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------