NK 1260 – LANDÅS

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-162

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LANDÅS (Ref#: 6799 , Kilde: KulturNav)

LANDÅS - se BERGEN-LANDÅS

---------

BERGEN-LANDÅS (Ref#: 691 , Kilde: KulturNav)

BERGEN-LANDÅS underpostkontor, Bergen komm., Hordaland fylke, under Bergen postkontor, ble opprettet på Landåstorget den 9.2.1959. Sirk. 9, 14.3.1959.

Navnet ble fra 18.3.1968 endret til 5030 LANDÅS. Sirk. 3, 23.1.1968.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret fra 1.11.1973 benevnt postkontor C, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor B, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 5030 LANDÅS nytt postnummer og navn: 5825 BERGEN.

(5030 / 5825)
Styrere/postmestere:
Posteksp. Per Albert Ørbeck Bøe 9.2.2959 (f. 1911).
Avd.sjef II Nordvald Ditlef Tvedt 1.3.1974 (f. 1922).
Postmester (vikar) Otto Johan Sæterdal fra 1.9.1985 (f. 1928).
Postmester Dag Frode Algerøy 1.4.1994.
Postmester Ivar Austnes 1.7.1996.
Postmester Ivar Austnes 18.5.1998 (i egen stilling).

---------