NK 1260 – KONNERUD

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-156

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KONNERUD (Ref#: 6151 , Kilde: KulturNav)

KONNERUD poståpneri, i Skoger herred, Vestfold fylke, under Drammen postkontor, ble opprettet 1.4.1952 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 8, 18.3.1952.

Fra 18.3.1968, ved innføring av postnummer i Norge, fikk poståpneriet tildelt postnr 3030.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.5.1985 gitt status av postkontor B. Sirk. 17, 23.4.1985.

Antakelig fra 1.3.1988 eller 1989 ble postadressen endret til KONNERUD, 3030 DRAMMEN.

Fra 1.10.2000 er det notert at Konnerud postkontor har postnr 3006 DRAMMEN. Postboksadressatene under KONNERUD har også postnr 3006 DRAMMEN.
Gate- og veiadressene på Konnerud har bl.a. postnr 3030 og 3031 DRAMMEN.
Poståpneriet nyttet antakelig først det tidligere brevhus I-stempel.

(3030 Konnerud / 3002 Drammen)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Tidl.landpostbud og br.husstyrer Arne Berntzen 1.4.1952 (f. 1920).
Førstepostflm. Inger Ragnhild Leivestad vikar 1.3.1987, fast 1.2.1989.
Postm. Toril Johnsen 1.3.1997.
Postst. Unni Olafsen 1.6.1998.

---------

KONNERUD (Ref#: 6152 , Kilde: KulturNav)

KONNERUD brevhus I, i Skoger herred, Vestfold fylke, under Drammen postkontor, ble opprettet den 1.1.1951. Sirk. 33, 15.12.1950.

Brevhuset KONNERUD ble lagt ned fra 1.4.1952 og samtidig omgjort til poståpneri.

Datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Brevhusstyrer:
Arne Berntzen 1.1.1951 (f. 1920).

---------

KONNERUD (Ref#: 6153 , Kilde: KulturNav)

KONNERUD brevhus II, på Konnerudkollen Hotell, i Skoger herred, Vestfold fylk, under Drammen postkontor, ble midlertidig opprettet fra 10.2.1946. Posten til/fra stedet ble sendt med landpostbudrute nr 2292 B Konnerud -- Dambråten -- Drammen. Sirk. 4, 20.2.1946.

Brevhuset KONNERUD ble lagt ned fra 8.5.1946. Sirk. 18, 26.6.1946.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt den 26.2.1946.

Brevhusstyrer:
(?) (?) (?) 10.2.1946.

---------