NK 1260 – KINSARVIK

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-154

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KINSARVIK (Ref#: 5764 , Kilde: KulturNav)

KINSARVIK - se etter UTNE

---------

UTNE (Ref#: 13615 , Kilde: KulturNav)

UTNE poståpneri, i Kinservig prestegjeld, Søndhordland og Hardanger fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 24.10.1836 og ved Regj. skriv av 25.2.1837.
Fra 1.5.1837 ble det da opprettet en ukentlig bipostrute mellom Voss og Roaldstvedt med forbindelse til hovedpostruten. En annen bipostrute mellom Skonevig og Storøen (Stord fra 1894) ble også opprettet.

Roaldstvedt er det tidligere Molde i Ous poståpneri og ble i 1824 flyttet til Fusa der det ble lagt til hovedpostruta. Roaldstvedt fikk ca 1847 navnet Kvindherred og ble igjen flyttet den 1.12.1857, nå til Terøen. -- NB: Tidligere Terøen poståpneri ble lagt ned 15.4.1852.
Således ble navnet Kvindherred fra 1.4.1878 endret til Terøen, fra 1.6.1902 til Vikene og i 1921 til Vikane i Sundhordland.

UTNE (fortsatt). Navnet ble fra portotabellen 1846 endret til KINSERVIG, og ved Kgl.res. ble det opprettet en ukentlig postføring mellom Utne -- Odde og Kinservig.

Fra 1.10.1883 ble navnet igjen endret til UTNE. Sirk. 21, 30.9.1883.

Poståpneriet ble i 1903 flyttet til dampskipsekspeditør Eides hus, men fra 1.1.1904 igjen flyttet til landhandler Utne.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Odda postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret UTNE nytt postnr 5778. Samtidig fikk postboksdadressatene under postkontoret 5778 UTNE tildelt postnr 5779.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 150 og fikk den 20.1.1859 tilsendt datostempel med tekst Kinservig av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5797 / 5778)
Poståpnere/styrere:
Johan Brandt Wines er nevnt i en eldre poståpnerprotokoll og var muligens den første poståpner fra 1.5.1837. (I hotellet.)
Hotellvert Svein Johansen Utne 1.1.1882 (f. 1841).
Ds.eksp. Anders Johannessen Utne 1.1.1904 (f. 1874).
Ds.eksp. Gerhard Utne 16.3.1934 (f. 1910, død 4.1.1973).
Vikarer fra 4.1.1973.
Monrad Wårum midlertidig fra 1.12.1974.
Postass. Borgny Ringheim (Reisæter) 1.8.1975 (f. 1952).
Førstepostfullm. Astrid Eikeland 1.6.1987 (f. 1957).
Poststyrer (vikar) Borghild Aslaug Aarekol fra 1.1.1989.
Poststyrer (vikar) Tordis Hesthamar fra 1.4.1997.
Poststyrer Eldbjørg Gislaug Vinterthun 1.6.1997.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var 4 Spesidaler.

Av andre noteringer var lønnen i:

1860 1878 1891 1894 1907 1910 1913 1914 1917
Spd. 30
Kr 200 240 400 500 600 650 700 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt mildt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.


Nytt KINSERVIK brevhus, på gården Huse, i Ullensvang herred, Hordaland fylke, under Bergen postktr., ble opprettet 15.3.1914.

Brevhuset ble fra 1.4.1920 flyttet til dampskipsanløpsstedet Kinsarvik.

Navnet ble fra 12.12.1933 skrevet KINSARVIK v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset KINSARVIK ble lagt ned fra 1.4.1942 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 806 og fikk "Kronet posthorn"-stempel i mai 1934.

Brevhusstyrer:
Johannes Pugerud 15.3.1914.
Handelsm. T. Dale 1.4.1920.
Handelsm. Mass Hus 1.1.1922 (f. 1903).


KINSARVIK poståpneri, i Kinsarvik herred, Hordaland fylke, under Bergen postktr., ble underholdt fra 1.4.1942 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 46, 20.12.1941.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Odda postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 5780 KINSARVIK tildelt postnr 5782.

Datostempel av 2-rings vanlig type med tverrbjelker ble tilsendt ved opprettelsen.

(5780)
Poståpnere/styrere:
Mass Hus 1.4.1942 (f. 1903).
Lars J. Kinsarvik kst. 1.2.1963 (f. 1918).
Poststyrer Torbjørg Hus 1.2.1985 (f. 1945).
Poststyrer (vikar) Bjørg Skjeldås 1.2.1998.
Postmester Kristian Kjellstadli 1.5.1998.
Postmester Tove Garatun Tveit 1.8.1999.

Poståpnerlønnen for 1942 var kr 300,-. Fra 1943 kr 1.600,- og fra 1946 kr 2.150,-.

---------