NK 1260 – HOKKSUND

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-153

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HOKKSUND (Ref#: 4665 , Kilde: KulturNav)

HOKKSUND - se HOUGSUND (i Eker)

---------

HOUGSUND (Ref#: 4879 , Kilde: KulturNav)

HOUGSUND poståpneri, i Eger prestegjeld, Buskerud fogderi, under Drammen postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 26.8.1836. Samtidig ble bestemt å opprette en postgang mellom Hougsund i Eger prestegjeld (nå: Hokksund) og Næs prestegjeld (nå: Nesbyen) i Hallingdal. Ruten skulle gå fra Hougsund 2 ganger ukentlig over Modum til Ringerike poståpneri, derfra til Næs i Hallingdal og tilbake bare 1 gang ukentlig. Dept.skriv i Sirk. 2.12.1836.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet HAUGSUND.

Fra 1.1.1892 ble navnet endret til HAUGSUND I EKER.

Ifølge en eldre protokoll ble poståpneriet fra 15.9.1901 flyttet til Ødegardsgaard, og antakelig ca 1913 flyttet til stasjonssiden.

Navnet ble fra 1.2.1920 endret til HOKKSUND I EIKER. Sirk. 3, 16.1.1920.

Poståpneriet fikk fra 1.10.1939 status av underpostkontor I. Sirk. 15, 10.5.1939.

Navnet ble fra 1.4.1941 endret til HOKKSUND. Sirk. 7, 18.3.1941.

Underpostkontoret fikk fra 1.10.1951 status av postkontor A. Sirk. 20, 31.8.1951.

Fra 1.3.1996 fikk postboksadressatene under postkontoret 3300 HOKKSUND tildelt postnr 3301.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 129 (ca 1855/6) og fikk tilsendt datostempel i des. 1858 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3300)
Poståpnere/styrere/postmestere/postsjefer:
De første poståpnere er ukjente. Mulig var det Peder Berg som var den første poståpner.
Falck er notert fra 1.1.1861.
Frk. Knuthilde E. Olsen 1.5.1881 (f. 1854).
Frk. Ella MÜller 1.9.1900 (tj.bytte i tiden 1.3. -- 1.6.1905 med Else Lange fra Kristiania postktr.)
Margrete Olsen 1.7.1913 (f. 1869).
Bjarne Lie Tellefsen (?) (?) (?) (f. 1894).
Postflm. Alf Okkenhaug med plikt ca juli 1939 (f. 1887).
Res.posteksp. Ivar Bruun, plikt 1.1.1948 (f. 1924).
Postflm. II Alf Okkenhaug, plikt 1.1.1950.
Avd.sjef III Einar Matteus Gulbrandsen 1.9.1957 (f. 1898).
Avd.sjef II Eivind Larsson 1.9.1966 (f. 1922).
Postsjef Ingvar Bakken 1.10.1975 (f. 1924).
Oppl.leder Rolf Henry Andersen 1.7.1982 (f. 1940).
Kons. Kåre Hovin vikar 15.9.1987 (f. 1949).
Kons. Jan Ebbesberg 1.9.1988 (f. 1945).
Postm.vikar Svein Fossbakken fra 1.9.1993.
Postm. Bjørn Norangshol 1.2.1997 (1.6.1998).

De først kjente årligepoståpnerlønninger:

1836 1859 1866 1889 1896 1900 1901 1909 1913 1914 1917
Spd. 16 24 125
Kr 600 720 800 900 1000 1100 1200 1400

Fra 1.7.1917 + midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------